Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
scenen på havbrukskonferansen 2023

Tema: Bio- og klima

Teknologi og biologi på havbrukskonferansen 2023

Publisert: 28. nov. 2023

Havbrukskonferansen 2023 var en to-dagers konferanse som samlet deltakere fra forskning, næring og forvaltning den 21. til 22. november. Konferansen belyste de nyeste utviklingene innen digitale beslutningsstøttesystemer og bærekraftig fôrutvikling for norsk havbruksnæring.

Havbrukskonferansen 2023 hadde som mål å vise fram de mulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi for en bærekraftig utvikling i norsk havbruksnæring.

På dag én av konferansen fikk deltakerne høre om hvordan data kan brukes best mulig for å støtte gode beslutninger i havbruk, både på strategisk, taktisk og operativt nivå. Det ble også presentert flere eksempler på hvordan data kan deles på tvers av aktører for å øke bærekraft og lønnsomhet i sjømatnæringen. Blant annet tok Grieg Seafood til orde for at hele næringen bør ha en åpen delingspool og at data også må være tilgjengelig for forskning og utvikling. Dette arbeidet fortsetter både gjennom OPS-Sjømat (offentlig og privat sektorutvikling), som skal ivareta digitalisering og deling av data i sjømatnæringen, og gjennom Norsk forum for havdata, som arbeider for en tverrsektoriell deling av havdata.

bilde fra havbrukskonferansen, person på scenen med presentasjon i bakgrunnen
Joakim Hauge fra Bellona

I tillegg fikk deltakerne se flere spennende prosjekter som bruker avanserte teknologier som digital tvilling, maskinsyn, AI og videodokumentasjon for å overvåke og forbedre fiskehelse, virussykdom og ernæring. Dagen inneholdt også en debatt om digitale beslutningsstøttesystemer i praksis og hvordan det tverrfaglige samarbeidet kan intensiveres.

På dag to var hovedtemaet bærekraftig fôrutvikling. Deltakerne fikk en god innføring i regjeringens «Samfunnsoppdrag om mer bærekraftig fôr», som ble lagt fram 15. november. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var til stede og fortalte litt om hvordan de nå tenker å følge opp dette samfunnsoppdraget, som har som mål å redusere klimagassutslippene og miljøpåvirkningen fra fôrproduksjonen.

Bellona presenterte sin rapport «Råvareløftet», som gir et godt kunnskapsgrunnlag for hva som må til for å utvikle nye og mer bærekraftige fôrråvarer, spesielt fra sirkulære kilder.

Vi fikk også høre fra både store og små aktører i næringen om hva de konkret gjør for å bedre fotavtrykket til havbruksnæringen, blant annet gjennom bruk av alger, insekter og mikroorganismer som fôringredienser.

Les også