Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Utsikten ut av et stort rør over en grønn åker med et tre

Tema: Bio- og klima

Ressurser i avløp - sirkulære løsninger

Oppdatert: 25. aug. 2021 Streaming

Det er økende fokus på sirkulære løsninger innenfor avløpssektoren. Dette er det oppmuntret til fra politisk hold både i EU og nasjonalt. Grunnen er et ønske om å redusere utslipp og fordi de mineralske kildene til viktige næringsstoffer for landbruket, som fosfor, kalium, sink og svovel, er begrenset.

Norsk Vannforeningen logo

Men avløp inneholder mikroorganismer, tungmetaller og organiske forbindelser som vi ikke vil overføre til landbruk og vannmiljø. Hvordan kan vi sikre mot uønskete forbindelser i utslipp og nye gjødselprodukter og hvilke krav skal vi sette? Vil landbruket ha de nye gjødselproduktene?

Norge må investere minst 330 milliarder kroner i opprusting av dagens VA-systemer. Hvordan kan fokus på sirkulære løsninger bidra?

Kan vi lære av svenskene? Og hvor mener Norsk Vann at vi skal gå? VEAS arbeider med løsninger for å kunne resirkulere mer, og HIAS har utviklet en metode for å felle fosfor i plantetilgjengelig form som struvit og organiske gjødselpellets. I tillegg gir kildesortering av avløp spennende muligheter for å lage nye gjødselprodukter i flytende og fast form av urin og svartvann.

Følg seminar i regi av Norsk vannforening i samarbeid med «Forum for sirkulær økonomi i Norsk avløpssektor» (NFR).

Programmet

 • Velkommen
  Petter D. Jenssen, NMBU
 • Integrering av nye sirkulære løsninger i dagens VA-systemer
  Arve Heistad, NMBU og Georg Finsrud, Scanwater
 • Avløpsprodukter fra HIAS renseanlegg - anvendelse av Struvit i landbruk:
  Sondre Eikås, HIAS
 • Utnyttelse av ressursene i avløpsvann på Veas
  Rune Holmstad, Veas
 • Hållbar och sirkulär VA-forslag til den svenske regjering
  Anders Finnson, Svenskt Vatten
 • Hvor går vi i Norge innen sirkulærøkonomi for VA?
  Arne Haarr, Norsk Vann
 • Hvilke påvirkninger kan nye avløpsprodukter ha på miljøet?
  Trine Eggen, NIBIO
 • Fjerning av legemiddelrester og mikroforurensning fra avløpsvann i stor skala?
  Klara Westling, Svenskt Vatten
 • Avfallsbehandling med mikrobølgepyrolyse - Nye muligheter for for slambehandling og positivt for landbruk og miljø
  Petter H. Heyerdahl, NMBU
 • Hva er utfordringene og hvilke krav må vi stille?
  Kine Martinsen, Miljødirektoratet
 • Nye gjødselprodukter i økologisk landbruk
  Anne-Kristin Løes, NORSØK
 • Hvordan ser landbruket på nye gjødselprodukter fra avløp?
  Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag.

Relaterte bærekraftsmål

Les også