Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Et jorde med uttørkede planter

Tema: Bio- og klima

Naturkrisa: krav til arealplanlegging

Oppdatert: 17. mars 2021 Streaming

Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) la i 2019 fram en svært alvorlig rapport om naturens tilstand, og i 2020 erklærte verdens ledere naturkrise

Situasjonen er også dramatisk i Norge, og i likheten med resten av verden er det arealendringer og ødeleggelse av leveområder for arter som er hovedutfordringen. 9 av 10 arter som står i fare for å dø ut, skyldes arealendringer. Kommunene er arealmyndighet i de fleste saker og spiller derfor en nøkkelrolle i om vi klarer å stoppe naturtapet i Norge.


I foredraget vil Vikse forklare utfordringene og løsningene for at kommunene skal kunne sikre naturen bedre.

Om foredragsholderen

Fredrik Vikse er utdannet biolog og statsviter. Han jobber som politisk rådgiver i Sabima med spesielt ansvar for å sikre biologisk mangfold i arealvedtak. Vikse har selv bakgrunn som saksbehandler i en kommune.

Les også