Bio- og klimabloggen

Naturkrisa: krav til arealplanlegging

17. mars 2021 Streaming

Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) la i 2019 fram en svært alvorlig rapport om naturens tilstand, og i 2020 erklærte verdens ledere naturkrise

Situasjonen er også dramatisk i Norge, og i likheten med resten av verden er det arealendringer og ødeleggelse av leveområder for arter som er hovedutfordringen. 9 av 10 arter som står i fare for å dø ut, skyldes arealendringer. Kommunene er arealmyndighet i de fleste saker og spiller derfor en nøkkelrolle i om vi klarer å stoppe naturtapet i Norge.


I 2020 lanserte Sabima naturkampen som rangerer norske kommuner etter hvor godt de beskytter naturen. I foredraget vil Vikse forklare utfordringene og løsningene for at kommunene skal kunne sikre naturen bedre.

Om foredragsholderen

Fredrik Vikse er utdannet biolog og statsviter. Han jobber som politisk rådgiver i Sabima med spesielt ansvar for å sikre biologisk mangfold i arealvedtak. Vikse har selv bakgrunn som saksbehandler i en kommune.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer