Klima, forurensning og utslipp

Bio- og klimabloggen

Menneskeskapte klimaendringer – ikke et spørsmål om tro

Tekst av Ane Hagtvedt 27. sep. 2013

– Dette er dritsolid forskning! Slik introduserte Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro FNs Klimapanels nyeste rapport

– Dette er dritsolid forskning! Slik introduserte Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro FNs Klimapanels nyeste rapport. 209 hovedforfattere og 50 ekspertredaktører fra 39 land har vært involvert. I tillegg har over 600 fageksperter bidratt med spesifikk kunnskap. 9200 vitenskapelige publikasjoner og over 2 millioner gigabyte med talldata fra klimamodellsimuleringer ligger til grunn for rapporten. Rett og slett dritsolid.

Delrapport 1 ser på det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene. Dessverre bekrefter den det vi har blitt forespeilet en lang stund nå: Vi må handle dersom vi skal klare å nå de klimapolitiske målene vi har satt oss, heriblant det mye omtalte 2-gradersmålet. At klimaendringene er menneskeskapt, levner rapporten ingen reell tvil om. – Vi kan ikke bli sikrere enn dette, forklarer Cecilie Mauritzen, direktør for CICERO Senter for Klimaforskning og en av rapportens hovedforfattere. Hun sammenligner det med morgendagens soloppgang – vi kan selvsagt ikke bevise at det vil skje, men vi tar det for gitt. – Vi har bedre teknologi, bedre modeller, bedre målemetoder og bedra tilgang til data enn noen gang tidligere, understreker direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell oppfordrer til endring: – Vi må slutte å si at vi tror eller ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Nå er det snakk om å skille mellom de som anerkjenner vitenskapen, og de som fornekter den. Dermed har tiden forhåpentligvis kommet for å skrinlegge ”om” og ”hvis”, og heller sette fokus på veien videre. På spørsmål om hva det er størst usikkerhet om nå, er de norske hovedforfatterne enige: våre videre veivalg når det gjelder omstillingen til lavutslippssamfunnet.

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer