Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Demning

Tema: Bio- og klima

Klimatilpasning, vann og fornybare energikilder

Oppdatert: 28. sep. 2022 Streaming

Vi sitter på verdifull kunnskap om klimatilpasning som må omsettes til konkrete forebyggende tiltak. Tiltak både knyttet til fornybare energikilder og til håndtering av flom og skred. Hvordan får vi til det?

Tekna Klima og Tekna Forskerne arrangerte seminar 27. sept.

På programmet

Halvor Dannevig har bakgrunn fra Vestlandsforskning og Cicero.
Halvor har klimatilpasning som et av sine fremste forskningsområder og prater om hvordan man kan få til lokale klimatilpasningstiltak.

Eli Hasli, seniorrådgiver i Riksrevisjonen.
Eli tar for seg Riksrevisjonens rapport om klimatilpasning og belyser hvordan kunnskapen fra denne kan brukes i tiltak knyttet til fornybare energikilder.

Lars Løkeland Slåke fra Norges vassdrags og energidirektorat.
Lars prater om hvordan NVE arbeider med formidling og klimainformasjon for å bedre samfunnets evne til å håndtere flom og skred. For hva hjelper det at vi sitter på verdifull kunnskap hvis denne ikke kan omsettes til konkrete tiltak?

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Forskerne

Er du stipendiat eller forsker, eller bare spesielt interessert i forskning og innovasjon, er Tekna Forskerne nettverket for deg. Vi arrangerer en rekke faglige seminarer innenfor alt fra forskningsformidling og visualisering av forskning til webinarer av typen «I’ve got a PhD – what now?»  Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også