FEIM 15 november 2017 – Illustrasjonsbilde

Bio- og klimabloggen

Klimastrategi for Oslo

Tekst av Hans Borchsenius 15. nov. 2017 Streaming

Hvordan ligger det an i forhold til de ambisiøse målene? Oslo kommune hadde satt seg som mål å halvere klimagassutslippene innen 2020, og omtrent eliminere utslippene innen 2030. For å klare det spiller transportsektoren en nøkkelrolle, fordi denne sektoren står for brorparten av klimagassutslippene. Men alle sektorer må bidra om målet skal nås. Klima- og …

Hvordan ligger det an i forhold til de ambisiøse målene?

Oslo kommune hadde satt seg som mål å halvere klimagassutslippene innen 2020, og omtrent eliminere utslippene innen 2030. For å klare det spiller transportsektoren en nøkkelrolle, fordi denne sektoren står for brorparten av klimagassutslippene. Men alle sektorer må bidra om målet skal nås.
Klima- og energirådgiver Harald Gundersen i Klimaetaten i Oslo kommune ga oss en orientering om status i arbeidet med kommunens ambisiøse klimastrategi, og hvordan Klimaetaten ser for seg videre arbeid frem mot 2020 og 2030.

Arrangementet ble direktesendt og du kan se opptaket her:

Presentasjon, Harald Gundersen (PDF)

Oslos klimaarbeid sto også på programmet da Tekna inviterte kommunen og næringsliv til et seminar i mai i år.

Se opptak fra andre foredrag i regi av FEIM – eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna kan tilby innen Energi og klima.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer