Teknologiutvikling i vannbransjen. Hva er oppnådd?

På fagtreffet vil representanter fra kommuner som har fått tildelt midler fra prosjektet «Teknologiutvikling i vannbransjen» komme å presentere sine e...
Streaming