Shutterstock_150742118

Bio- og klimabloggen

Håndtering av akuttutslipp

Tekst av Tone Juel 10. nov. 2017 Streaming

30. oktober holdt Norsk vannforening et fagtreff med temaet akuttutslipp av olje og farlige kjemikalier fra tanker over og under bakkenivå. Mange kommuner er usikre på framgangsmåten ved slike utslipp. Hvordan skal det egentlig håndteres? På dette fagtreffet fikk vi en innføring i hvordan man skal gå fram ved akuttutlipp. Hvem har ansvaret? Det er …

30. oktober holdt Norsk vannforening et fagtreff med temaet akuttutslipp av olje og farlige kjemikalier fra tanker over og under bakkenivå.
Mange kommuner er usikre på framgangsmåten ved slike utslipp. Hvordan skal det egentlig håndteres? På dette fagtreffet fikk vi en innføring i hvordan man skal gå fram ved akuttutlipp. Hvem har ansvaret? Det er viktig å handle raskt og at rette myndigheter bli varslet.
Nedenfor følger video fra hele fagtreffet og mange spørsmål ble besvart. Det ble også avklart at noen ansvarsområder fortsatt var for dårlig kommunisert ut i kommunene.

Glenn Kristian Storbråten, Fagtreff Vannforeningen 11 sept 2017 (PDF)

Ingrid J Lauvrak, Norsk-vannforening_30-10-17 (PDF)

Morten Thoresen, Info til fagtreff hos fylkesmannen i Oslo og Akershus (PDF)

Kjersti Aastorp Hirth, Foredrag – Tanklagring tilsynsaksjon 2016 (PDF)

Hege Westermann, Presentasjon, Norsk Vannforening 30.10.2017 (PDF)

Multiconsult v. Siri Greiff_Kildevurderinger, oppfølging og tiltak, samt eksempler (PDF)

Les også

Relaterte kurs og arrangementer