Globalt energiforbruk

Det internasjonale energibyrået (IEA) ga i sin World Energy Outlook for 2011 uttrykk for vurderinger som har allmenn interesse.