Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av flere oppdrettsmerder ovenfra

Tema: Bio- og klima

Fiskehelsebiologenes forskrivningsrett

Tekst av Tone Juel, Tekna Publisert: 9. nov. 2020

Torsdag 6. november deltok Tekna, representert ved generalsekretær, styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse og seniorrådgiver i samfunnspolitisk seksjon på møte med tre departementer i saken om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett til antibiotika.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), møtte med hver sin statssekretær, samt embetsverket. Tilstede var også representanter fra sjømatnæringen og fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr fiskehelsebiologutdanningen.

Er du interessert i havbruk og fiskehelse?

Tekna Havbruk og Fiskehelse jobber for nettverksbygging og arrangerer faglige webinarer og seminarer for deg som jobber innen havbruk. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.

Departementene har jobbet frem en betenkning med fortolkning av tre ulike forordninger i EU, forordning EU 2016/429 Dyrehelseforordningen, forordning EU 2019/6 om veterinære legemidler og forordning EU 2019/4 om medisinfôr. Deres konklusjon er at fiskehelsebiologenes forskrivningsrett til antibiotika ikke vil bortfalle etter implementering av forordning om veterinære legemidler i norsk rett. Dette er en veldig god konklusjon for oss, sier Kristoffer Berglund Andreassen, leder av Tekna Havbruk og Fiskehelse.

Politisk ledelse understreker at de føler seg trygg på denne konklusjonen og at denne vil fremgå i høringsnotatet når sak om implementering av forordningene bli lagt ut på høring.

Tekna er svært glad for orienteringen og den konklusjonen regjeringen har falt ned på. Tekna vil følge opp høringen av forordningen og stortingsbehandling av saken neste vår. Regjeringen tar sikte på å implementere alle forordningene slik at de får virkning fra 21. april neste år, samtidig som dette blir gjeldende rett i EU, sier Berglund Andreassen.

Tekna har i to år fulgt opp saken tett, og har tillit til at det har vært jobbet grundig med betenkningen.

Les også