Bio- og klimabloggen

Elektrifisering av oppdrettsnæringen

8. okt. 2020 Streaming

I snart 40 år har havbruksnæringen i Norge vært avhengig av strøm via sjøkabel eller store dieselaggregat, for å produsere nødvendig energi. Kan lønnsom teknologi være med på å gjøre oppdrettsnæringen 100% fornybar?

Det er høye ambisjoner fra oppdrettsnæringen og fornybarnæringen om å kutte utslipp og drive mer bærekraftig.

Mulighetene for videre elektrifisering av havbruksnæringen er stor, og løsningene eksisterer i dag og omfatter landstrøm, batterilagring, av elektrifisering av båter. Dette gir et lavere miljø- og klimaavtrykk, og et bedre drift ved redusert støy og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Program

  1. Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg v/Benjamin Strandquist fra Miljøstiftelsen Bellona
  2. Innstallering, muligheter og begrensninger v/ Lars Andersen fra ABB
  3. Hvordan bidra til endring og klimavennlige valg i havbruksnæringen v/ Marit Sandbakk fra Enova
  4. Hva skal til for få flere oppdrettsanlegg til å bli helelektriske v/Sjømat Norge

Les også

Relaterte kurs og arrangementer