tare - foto

Bio- og klimabloggen

Blått karbon

Tekst av Tove Rodahl 17. okt. 2019 Streaming

Hør hvordan taredyrking kan bidra til karbonfangst i havet. Tekna Havbruk og fiskehelse og Tekna Klima inviterer til miniseminar om blått karbon:

Tekna inviterte til dypdykk om taredyrking og karbonlagring i havet:

Taredyrking er en vekstnæring i havbrukbransjen.
Kan taredyrking også bidra til å redusere klimagassutslipp?

Storskalaproduksjon av rasktvoksende tare i høyproduktive havområder har et stort potensiale til å fjerne klimagassutslipp fra atmosfæren.

Vi fikk høre mer om «blått karbon» i et miniseminar 17. oktober.

Blått karbon – program:

  • Jorunn Skjermo fra SINTEF Ocean fortalte om forskningsprosjektet MACROSEA som er inne i sitt siste år. MACROSEA har som mål å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold.
  • Sindre Langaas er forskningsleder for NIVAs seksjon for vann og samfunn og har affiliasjon på både Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norwegian Blue Forests Network (NBFN).
  • Stefan Erbs fra Bellona snakket om Ocean Forest, som Bellona eier sammen med Lerøy. Ocean Forest har som mål å løse havbruksnæringens miljøutfordringer og å bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Selskapet bruker saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, energi og drivstoff.

Se opptak:

Jorunn Skjermo presentasjon TEKNA 17OKT2019

Sindre Langaas presentasjon

Stefan Erbs Bellona -Taredyrking og karbonlagring Teknafrokost_17102019

Det er Tekna Havbruk og fiskehelse og Tekna Klima som inviterer.
Se opptak fra flere arrangementer i regi av Tekna Havbruk og fiskehelse og opptak fra Tekna Klima på biologibloggen og på energibloggen.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer