Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Robot teknologi- mann som tar på en digital skjerm

Tema: Ledelse og utvikling

Fremtiden: Robotassistenten kommer snart til deg

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 23. mars 2018

Personlige robotassistenter er på veg hjem til deg. Om ikke lenge vil du også kunne få en slik å arbeide sammen med på jobben om du er litt frempå.

Den vil kunne lære deg å kjenne og gjøre mye av arbeidet ditt raskere enn du kan gjøre det selv. Og den vil bli stadig dyktigere om du behandler den på riktig måte. Men fremtiden kan bli annerledes.

Generasjon Z er på vei. Generasjon Z er betegnelsen på unge mennesker som nå er voksne tenåringer og tidlig i 20-årene og på veg inn i arbeidslivet. Demografer og markedsførere i USA har tidligere definert både Generasjon S, B, X og Y og med det satt alle nålevende mennesker i den vestlige, industrialiserte verden i bås. Generasjon Z ser, ifølge markedsførerne, verden gjennom smart-telefoner, er identitetssøkende, eksperimenterende og sosiale på mange medier. Det er blant disse du finner mennesker som starter YouTube-kanaler fra rommet sitt hjemme, etablerer seg som kjendisbloggere eller komponister og artister som tenåringer. Her finner du også de du snart skal arbeide sammen med. Er det noe å lære av dem? Noe å forberede seg på?

Singularitetsåret 2045. Både forskere og science-fiction forfattere har vært opptatt av å antyde tidspunkt da kunstig intelligens passerer menneskers intelligens. Lovmessigheten i teknologiutvikling som i sin tid ble postulert i Moore’s lov, og som har vist seg gyldige helt til ganske nylig, er blant inspirasjonene. Året 2045 er av enkelte antydet som året da det man kaller teknologisk singularitet står frem og kunstig intelligens tar over styringen av den videre utvikling av livet på jorden. Dette vil skje på det tidspunkt da utviklingen av kunstig intelligens overtas av kunstig intelligens og gir videre eksplosiv vekst i nettopp kunstig intelligens som raskt fullstendig parkerer oss som mennesker.

Blir vi overflødige? Kritikere av spådommene rundt teknologisk singularitet hevder at menneskelig intelligens er mye mer en rask datahåndtering og at utviklingen kanskje finner andre spor. På denne bloggen har vi tidligere sett mer optimistisk på fremtiden og utviklingen av kunstig intelligens. Det er dette sporet mot fremtiden vi vil følge opp her.

Du vil få, eller anskaffe din egen AI-assistent. Mike Elgan som skriver om fremtiden på dette området, både i Computerworld og Fast Company, mener at vi etter hvert som ansatte eller selvstendig næringsdrivende vil velge å arbeide sammen med vår helt personlige AI-assistent. Dette er den eneste fornuftige modellen om vi skal hente ut det potensialet som ligger i kunstig intelligens. For å kunne ta ut dette må vi bygge symbiotiske relasjoner med assistentintelligensen vår. Det vil være slik den lærer seg våre tankemodeller og preferanser. Den vil selv finne relevant informasjon i skyen, og trene seg til å gi oss de tjenestene vi etterspør og etter hvert også overraske oss med alternativ vi selv ikke har tenkt på. Kommunikasjonsformene utvikles og blir enklere. Du vil kunne snakke med assistenten din. Kompleksiteten og flaskehalsene i dagens IT-systemer blir ikke lenger noe du normalt vil måtte bry deg med.

Arbeid og det å arbeide endres. AI-assistentene, robotene, vil etter hvert ta det meste av rutinearbeidet. De vil kunne ta over mye av arbeidet som i dag utføres av regnskaps- og IT-medarbeidere, men også arbeidet advokatfullmektiger og leger i dag legger ned i saksforberedelse og i å stille diagnoser. Mange andre, som i dag bruker mye tid på å søke seg frem informasjon og forskningsresultater vil bli spart for store deler av dette arbeidet. Assistentene vil arbeide raskere og gjøre mindre feil. Jobber vil bli borte, men det vil oppstå nye jobber for mennesker. Noen må fortsatt være der for å forholde seg til det uforutsette som uansett vil inntreffe. Det nye arbeidsmarkedet vil ikke bli organisert slik at maskiner og mennesker arbeider hver for seg. Man vil heller se tandemløsninger mellom menneske og maskin. AI-assistentene vil trenge følgere, som kan stå for kommunikasjon med de samfunn av mennesker som fortsatt vil være der som oppdragsgivere, kunder og konsumenter. Generasjon Z vil vise oss veiene inn i de nye arbeidsmarkedene. Denne siste fremstillingen av fremtidens arbeidsliv er en litt fri gjengivelse av en artikkel skrevet av Gabbi Nizri som er medlem av Forbes teknologiske råd, som har publisert artikkelen hans.

Din AI-assistent bli neppe som Sophia, men hva tror du? Sophia er en sosial AI skapt av Hanson Robotics, kan fortelle morsomheter og la seg intervjue. Hun kan oppfatte omgivelser visuelt, kan snakke, også med variasjoner i stemme og ansiktsuttrykk, og kan som de kanskje mer kjente Siri og Alexa, fungere som chatbot. Men Sophia er ikke så langt en ekte kunstig intelligens ifølge de som kjenner definisjonene i dette universet. Og uansett blir din fremtidige AI-assistent neppe som Sophia. En som henne vil bli vel mye å dra på om du skal ut å møte kunder. Men å spå om fremtiden, bare ti år frem, er ganske så umulig. Har du innspill eller ideer om fremtidens arbeidsliv for hører Tekna og Tekna Egen bedrift gjerne fra deg i kommentarfeltet til denne bloggen.

Tekna Egen bedrift er et tilbud til Tekna medlemmer som vil starte for seg selv eller som allerede driver egen virksomhet. Denne bloggen er en del av tilbudet og her finner du blant annet tips om det å starte egen virksomhet som nyutdannet, arbeidsledig, fristilt eller pensjonistTilbudet er og skal være under stadig utvikling og vi vil følge trender i arbeidsmarkedet slik vi har forsøkt å gjøre det i denne posten. Har du ideer om hva Tekna ellers bør tilby er du velkommen til å presentere disse i kommentarfeltet eller direkte til sekretariatet via [email protected] .

Les også