Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Flere kolleger som står sammen i et møterom

Tema: Ledelse og utvikling

Etablere egen virksomhet med NAV

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 7. juli 2020

Er du oppsagt og henvist til dagpenger kan du bruke tiden til å starte egen virksomhet om du har en ide til hvordan du selv kan livnære deg som er så god at NAV sier «OK».

Her følger en kort innføring i reglene, men du bør uansett ha god kontakt med ditt NAV før du går i gang og også underveis. NAVs egen fremstilling av reglene finner du her. Og har du erfaring med denne ordningen vil vi gjerne høre litt om disse.

Tolv måneder til disposisjon. Dette er nå totaltiden du kan få dagpenger og dette også tiden du har på deg til å etablere din egen virksomhet. Denne tiden kan du søke om å bruke til en utviklingsfase, der du får på plass det som skal til for at du skal kunne starte opp virksomheten din. Du har inntil åtte måneder på deg til dette. Deretter kan du få inntil fire måneder til å starte opp.

En forutsetning for at du kan få bruke tiden som dagpengemottaker til et prosjekt som dette er at du kan legge frem en såkalt næringsfaglig vurdering av forretningsideen din. Denne skal være anbefalt og signert av en person som er godkjent av NAV som kompetent til å vurdere ideen din.

Den næringsfaglige vurderingen har som formål å forsikre NAV om at du etter avsluttet prosjekter i stand til å livnære deg som selvstendig næringsdrivende i et selskap som du eier selv. Dette er et krav som trolig gjør at du kanskje i første omgang bør tenke i retning av å etablere et enkeltpersonforetak.

Den næringsfaglige vurderingen skal inneholde en vurdering av din teoretiske, faglige og praktiske kompetanse så langt dette er relevant for den ideen du vil gjøre til næring. Vurderingen skal ta stilling til om prosjektideen din er realistisk, inneholde et investeringsbudsjett og en oversikt over ressurser som ellers måtte være nødvendig å få på plass. Veiledningen sier også at «eventuelle nøkkelproblemer som må løses» skal være beskrevet. Tid til utviklingsfase og tid til etableringsfase skal presiseres innenfor rammene på åtte og fire måneder respektive. Vurderingen må til slutt konkludere med at prosjektet «må antas å gjøre stønadsmottaker selvforsørgende» dersom du skal få lov til å gå i gang.

Velger du å forsøke deg på dette løpet bør du forberede deg godt til møtet med NAVs godkjente ressursperson. Du må selv bære kostnadene med å få på plass en positiv næringsfaglig vurdering. Du bør derfor gjøre gode forberedelser, skaffe dokumentasjon på relevant kompetanse, utarbeide plan for oppstart og budsjett som viser at du kan klare å etablere din egen virksomhet med egne ressurser og dagpengene du får.

Dagpenger kombinert med inntekt. Ordningen er slik den er beskrevet ikke tilpasset alle typer virksomhet som personer med universitets- og høgskoleutdanning kan finne på å ville starte opp. Starter du for eksempel en type konsulentvirksomhet med lite behov for investeringer, men større behov for å teste om det finnes et marked for tjenestene dine kan det være du også bør forsøke å kombinere etableringen med andre muligheter innenfor dagpengeordningen.

Mottar du dagpenger kan du i prinsippet samtidig ha inntekter fra eget arbeid som imidlertid ikke kan ha større omfang målt i tid enn 50 % av stillingen du senest hadde. I prinsippet betyr det at du ikke kan arbeide mer enn 17,5 timer i en uke om du tidligere var fulltidsansatt. Dette kan kanskje være nok til å teste markedspotensialet ditt. Uansett et slikt opplegg må opplagt ha klarsignal fra NAV i forkant og det må rapporteres grundig i etterkant. Dagpengene blir redusert når du skaffer deg slike ekstrainntekter. Reglene om dagpenger og egen inntekt finner du her.

Spør og grav hos ditt lokale NAV! I NAV har man enda ikke mye erfaring med denne ordningen og enda mindre med virksomhet som Tekna-medlemmer og andre med lengre utdanning kan finne på å ville leve av. Det er derfor all mulig grunn til å arbeide tett på NAV når du utvikler ideen og senere eventuelt iverksetter denne.

Tekna Egen bedrift er Teknas gratis tilbud til medlemmer som driver egen virksomhet eller som vurderer å starte opp for seg selv. Du kan få juridiske råd og også et Tekna-medlem med erfaring fra egen virksomhet som mentor om du ønsker det. Du kan bli med ved å sende en e-post til [email protected]. Mer om Tekna Egen bedrift finner du ved å følge denne lenken. På bloggen finner du også andre råd om egen virksomhet, blant annet om hvordan du regner deg frem til en passende timepris.

Les også