Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tilapia

Tema: Ledelse og utvikling

Fiskeoppdrett i Afrika – til skade eller gavn?

Tekst av systemforvalter Publisert: 27. sep. 2017 Streaming

Det er ulike meninger om fiskeoppdrett i Afrika. Se debatten i regi av Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU)

Det er ulike meninger om fiskeoppdrett i Afrika.
– Er oppdrett i Afrika kommersielt og samfunnsøkonomisk lønnsomt versus bærekraftig høstning av villfisk fra produktive sjøer og vassdrag?
– Kan det i verste fall gi negative konsekvenser for lokale økosystemer, ved at man innfører nye arter som utkonkurrerer lokale arter eller at man innfører sykdommer? Kan nettobidraget ved bistanden rett og slett bli negativt?
– Hvordan vil oppdrettsfisk påvirke ville stammer genetisk?
– Er Norge eller Norske aktører juridisk ansvarlig for eventuelle uønskede konsekvenser forårsaket av prosjekter som benytter import av nye arter?

27. september inviterte Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) innledere med ulike perspektiver på temaet fiskeoppdrett i Afrika, med fokus på oppdrett av tilapia. Etter hver sin innledning møttes de tilslutt til debatt. Det var meningsforskjeller og tidvis en opphetet debatt. Om debattantene ble mere enige i løpet av seansen er litt usikkert.

Se opptak fra innledningene og debatten:

Tilapia-oppdrett i Afrika en potensiell industri eller bare en bistandsdrevet drøm?
portrett Morten Frost HøyumMorten Frost Høyum, Frost Innovation AS
Morten er økonom og ingeniør med en MBA. Han har lang erfaring innen business og bistand i Afrika og Asia, med fokus på prosjektfinansiering og investeringer. De siste 17 år har han jobbet med hele verdikjeden innen akvakulturinvesteringer.
Presentasjonen – Morten Frost Høyum (PDF)

Norfund – Bærekraftige investeringer i fiskeoppdrett i Afrika, hvorfor og hvordan?
portrett Elin Ersdal utsnittElin Ersdal, Investment Director Food and Agribusiness i Norfund.
Elin har 11 års erfaring med investeringer i Norfund. Hun er Landbruksøkonom fra NMBU med Master og Management fra BI, Hun har jobbet i 2 år for FAO med fiskeoppdrett i Sørlige Afrika og 7 år med fisk og oppdrett i SND.
Presentasjonen – Elin Ersdal (PDF)

Avlsarbeid, kan den baseres på lokale fiskestammer?
portrett_Hans Magnus GjøenHans Magnus Gjøen, Professor NMBU
Hans Magnus Gjøen er professor i avl- og genetikk, akvakultur, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Han har tidligere jobbet i Akvaforsk (Nofima Marin) og GenoMar, og har siden 1999 hatt et overordnet vitenskapelige ansvaret for videreutviklingen av avlsarbeidet på GIFT-stammen, for GenoMar.
Presentasjonen – Hans Magnus Gjøen (PDF)

Bærekraftig produksjon – Bidrar akvakultur til å ødelegge Afrikas økosystemer?
portrett Jeppe Kolding utsnittJeppe Kolding, professor UIB

Jeppe Kolding er professor i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen med spesiale i småskalafiskerier i utviklingsland. Han har bodd og jobbet i flere afrikanske land, og har over 30 års forskningserfaring fra 25 forskjellige utviklingsland.
Tilapia oppdrett i Afrika, Sept. 2017 – Jeppe Kolding (PDF)

Hva sier det internasjonale lovverk?
portrett Ole Kristian Fauchald utsnittOle Kristian Fauchald, Fritjof Nansens Institutt (FNI). Han er også professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskning omfatter internasjonal handelsrett (WTO) og internasjonal miljørett, med et særlig fokus på biologisk mangfold. Han har også arbeidet med nasjonal miljørett og internasjonale menneskerettigheter.
Fremmede arter – Ole Kristian Fauchald (PDF)