African baby

Ledelsesbloggen

Bistand med norsk helseteknologi

Tekst av Tove Rodahl 20. nov. 2018 Streaming

Hør hvordan norsk helseteknologi brukes i bistand og er med på å oppfylle FNs bærekraftmål.

Norsk helseteknologi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid (FTU) inviterte til frokostmøte 20. november om hvordan norsk helseteknologi bidrar til å nå FNs bærekrafts mål

20181121 Temamøte Norsk helseteknologi – Bærekraftsmålene 2018

Diagnostisering av gulsott hos nyfødte i Tanzania og Uganda med smart-telefon
v/Technical Supervisor & Co-founder Lise Lyngsnes Randeberg
Picterus Lise TEKNAnov2018

Norsk teknologi reduserer barnedødeligheten i Nepal og Tanzania
v/Administrerende Direktør Karoline Linde, Lærdal Global Health AS

Visjon2030 – Innovasjon og samarbeid for å nå FNs bærekraftsmål
v/Seniorrådgiver Kari Moe Jacobsen, Norad
20181121 Visjon 2030 FTU 20.11

Spillteknologi for hørselstesting av barn i Tanzania
v/Seniorforsker Tone Øderud, SINTEF
20181121 Frokostseminar – Tekna FTU 2018

Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av FTU

Stikkord: bistand, FTU, video

Les også