Bistand topp

Ledelsesbloggen

Bistand: utvikling ved digitalisering

Tekst av Tove Rodahl 4. apr. 2019 Streaming

Bistand ved hjelp av digitalisering: hvorfor er det viktig? Hva gjør Norge? Hvordan øker det velferd og helse og hvilke utfordringer er det? Se fagtreff!

FTU seminar 4_4_19

Digitalisering som utviklingshjelp

Hvordan kan digitalisering bidra til å oppnå bærekraftsmålene og bidra til utvikling og inkludering av de mest marginaliserte?
Hva gjør Norge innen bistand i form av digitalisering? Og hvordan jobber norske aktører med dette?

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid inviterte til fagmøte 4. april.

Programmet:

Bare 57 % av verdens befolkning er internettbrukere. Hvordan øker vi andelen og hvorfor er det viktig?
Hvorfor øker digitalisering velferd og helse – og hvilke utfordringer er det?

Opptak fra fagtreffet

Kristin Braa, professor IfI/UiO:

Wisam mansour, Basic Internet Foundation

Kari Moe Jacobsen, Norad

Spørsmål i plenum

Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av FTU

Les også