Tilstandsbasert vedlikehold – Predictive Maintenance – innen olje og gass

Hvordan kan vedlikeholdsprosesser optimaliseres ved hjelp av stordata og maskinlæring?
Streaming