Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
offshore arbeider havvind

Tema: Energi

Norge som energinasjon: Hvor skal strømmen komme fra?

Oppdatert: 22. juni 2023 Streaming

Norge kommer til å trenge massive mengder ny, fornybar kraft i årene som kommer. Men hvor skal den komme fra? Og hva med fotavtrykket på naturen vår? Fra Kongsberg Agenda:

Verden preges av både klimakrise og naturtap. Samtidig trenger Norge ny kraft. De ulike kraftkildene har både fordeler og ulemper, så hva bør vi velge?: Vindkraft (til havs eller på land), vannkraft, solkraft, kjernekraft? Går det an å heller bli flinkere på energisparing? Vi inviterer eksperter som tar for seg de ulike kraftkildene og utfordrer til spennende innlegg og debatt: Hvilke kraftkilder skal vi satse på?

Vi står i en rekke spennende dilemmaer:

  • Hvor mye strøm vil vi komme til å trenge? Og hvorfor?
  • Hør om status for de ulike potensielle energikildene: De har ulike fordeler - men også ulemper
  • Hvor langt har vi kommet i tenkningen rundt løsninger og naturvern når kraftindustri skal utvikles?

Norge skal nå klimamål og helst gripe fatt i nye industrimuligheter, som batterifabrikker, dataservere med mer. Det rimer ikke helt med vår vante fortelling om Norge, men Energikommisjonen peker på at Norge vil trenge massive mengder av ny, fornybar kraft i årene som kommer.

Vil du vite mer, kan du se opptak av Teknas seminar der vi debatterer Energikommisjonens rapport: Mer av alt raskere.

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også