Is-

Energibloggen

Kuldenormen 2015

Tekst av Tove Rodahl 2. feb. 2017 Streaming

Se video fra presentasjon om kuldenormen 2015: Da myndighetene ønsket tiltak for å redusere utslipp av ozonskadelige kjemikalier på 80-tallet, startet arbeidet med å utarbeide «Norsk Kulde- og Varmepumpenorm». Den tar for seg hele livssyklusen til kjøleanlegg: beskrivelse av anlegg, konstruksjon, bygging, overlevering, drift, vedlikehold og kondemnering.

Norsk Kjøleteknisk Forening inviterte til fagmøte 16.februar om «Kuldenormen 2015».

Fagmøtet gikk gjennom Kuldenormen 2015, bakgrunn, regelverk, etc – og diskuterte også en ny kuldenorm. Ulf Larsen fra EPTEC Energi AS presenterte.

Del 1
Del 2
Del 3

Kuldenormen 2015

kuldenormen

Da myndighetene ønsket tiltak for å redusere utslipp av ozonskadelige kjemikalier på 80-tallet, startet arbeidet med å utarbeide «Norsk Kulde- og Varmepumpenorm». Det var Hans T. Haukås med bistand fra både styret og teknisk råd i Norsk Kjøleteknisk Forening som utarbeidet normen. Den tar for seg hele livssyklusen til kjøleanlegg: beskrivelse av anlegg, konstruksjon, bygging, overlevering, drift, vedlikehold og kondemnering.

Formålet ble etter hvert utvidet og normen inkluderer i dag hvordan komponenter, systemer og anlegg kan bygges, drives og vedlikeholdes for å
– dekke nødvendige krav til sikkerhet
– verne mot utslipp av gasser som kan skade miljøet
– bidra til effektiv energiutnyttelse
Et ytterligere formål er å informere om lover og forskrifter som angår faget

Normen har blitt et viktig dokument for å sikre nødvendig kvalitet i henhold til myndighetskrav.

Se opptak fra tidligere møter i Norsk Kjøleteknisk Forening – eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen fagområdet Energi og klima.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer