Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Is-

Tema: Energi

Kuldenormen 2015

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 2. feb. 2017 Streaming

Se video fra presentasjon om kuldenormen 2015: Da myndighetene ønsket tiltak for å redusere utslipp av ozonskadelige kjemikalier på 80-tallet, startet arbeidet med å utarbeide «Norsk Kulde- og Varmepumpenorm». Den tar for seg hele livssyklusen til kjøleanlegg: beskrivelse av anlegg, konstruksjon, bygging, overlevering, drift, vedlikehold og kondemnering.

Norsk Kjøleteknisk Forening inviterte til fagmøte 16.februar om «Kuldenormen 2015».

Fagmøtet gikk gjennom Kuldenormen 2015, bakgrunn, regelverk og så videre – og diskuterte også en ny kuldenorm. Ulf Larsen fra EPTEC Energi AS presenterte.

Kuldenormen 2015

Da myndighetene ønsket tiltak for å redusere utslipp av ozonskadelige kjemikalier på 80-tallet, startet arbeidet med å utarbeide «Norsk Kulde- og Varmepumpenorm». Det var Hans T. Haukås med bistand fra både styret og teknisk råd i Norsk Kjøleteknisk Forening som utarbeidet normen. Den tar for seg hele livssyklusen til kjøleanlegg: beskrivelse av anlegg, konstruksjon, bygging, overlevering, drift, vedlikehold og kondemnering.

Formålet ble etter hvert utvidet og normen inkluderer i dag hvordan komponenter, systemer og anlegg kan bygges, drives og vedlikeholdes for å
– dekke nødvendige krav til sikkerhet
– verne mot utslipp av gasser som kan skade miljøet
– bidra til effektiv energiutnyttelse
Et ytterligere formål er å informere om lover og forskrifter som angår faget

Normen har blitt et viktig dokument for å sikre nødvendig kvalitet i henhold til myndighetskrav.

Se opptak fra tidligere møter i Norsk Kjøleteknisk Forening – eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen fagområdet Energi og klima.

Les også