Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En stor kraftstasjonbygg lyst opp om natten

Tema: Energi

Kraftmarkedet i Norge og Norden de siste 100 år

Tekst av Irene Haugli Oppdatert: 26. okt. 2020 Streaming

Teknologi, prinsipper, prissettinger, forhandlinger og politikk. Et kraftmarked trenger nett og regler.

Se presentasjon fra webinaret.

Fra den spede begynnelse i omkring 1920, har teknisk utvikling og politiske dragkamper om markedsregler formet omsetningen av elektrisk kraft i Norge. «I allianse mot staten» har historikerne Lars Thue og Dag Ove Skjold satt som overskrift på perioden 1920-40. Overskriften kunne like godt passet frem til vedtaket av energiloven i 1990.

En annen diskusjon gikk mellom ingeniører og økonomer, om det er leveringssikkerhet eller markedet som skal styre kraftutvekslingen. Frem til verdens første internasjonale kraftbørs; Nord Pool, ble dannet i 1996, var handelen preget av bilaterale avtaler og diskusjon om prinsipper.
El-sertifikater har dukket opp som et fremmedelement i en markedsorientert kraftomsetning. Er de allikevel nødvendige for å sikre utbygging av ny fornybar kraft? Og så opprinnelsesgarantiene: er de egentlig en selvmotsigelse i fornybare Norge?

Foredraget vil vare ca en time med mulighet for spørsmål i etterkant.

Hans Haakon Faanes

Dr.ing., professor emeritus Elkraftteknikk, NTNU

Hans Faanes har ikke bare fulgt utviklingen i det norske kraftmarkedet, men også vært en aktiv bidragsyter. Som professor ved NTNU, forsker, styremedlem i blant annet Statnett, og gjennom mange andre verv har han tilegnet seg en unik kompetanse og innsikt i hvordan kraftmarkedet i Norge er blitt formet.

Les også