Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Oljeplattform
HAR KLIMA PÅ DAGSORDENEN: Tekna Olje og gass håper på bra samarbeid mellom fagnettverkene i Tekna for å finne de beste klimaløsningene Foto: Unsplash.

Tema: Energi

– Olje- og gassindustrien har kompetansen som skal til for å øke fornybar energi

Tekst av Sondre Tallaksrud Publisert: 15. sep. 2021

Fagnettverket Tekna olje og gass, mener man burde fokusere på løsningene og mulighetene man har tilgjengelig i næringen.

Spørsmålene om hvordan vi skal få ned utslippene i verden er der som aldri før, og akselererte da den nye klimarapporten fra FN kom. Tone Rølland, senior kontraktsveileder ved Lundin Energy Norway AS og ny leder i fagnettverket Tekna olje og gass, mener olje- og gassindustrien har løsningene for å knekke denne koden, ikke bare for Norge, men også for andre deler av verden på sikt.

– Ja, vi må kutte utslippene fra norsk sokkel radikalt

Hun mener det blir viktig fremover å synliggjøre teknologi og tiltak olje- og gassindustrien allerede har innført, samt hva industrien jobber med for å redusere utslipp i årene som kommer.

– Per dags dato er det ikke nok jobber i fornybar energi til å «overta» sysselsettingen i oljeindustrien. Det grønne skiftet er noe som kommer til å ta litt tid, men vi tror fortsatt at vi skal klare å nå de klimamålene som er satt. Her kan kanskje vi i bransjen gjøre en bedre jobb med å synliggjøre løsningene, sier Rølland.

Mener det grønne skiftet må skje gradvis

Industrien står for 50 prosent av Norges eksportinntekter og I 2019 var det om lag 200 000 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i landet, viser en rapport publisert av Menon Economics.

Tone Rølland
MÅ SKJE GRADVIS: Tone Rølland mener det ikke er mulig å gjennomføre et så brått skifte til grønn teknologi som enkelte politikere har ment i løpet av valgkampen. Foto: Privat,

Rølland håper de ulike partene fremover kan snakke mer sammen, lære av hverandre, og finne de beste bærekraftige løsningene i fellesskap. Hun understreker at oljenæringen er innstilt på å nå klimamålene akkurat som alle andre.

– Jeg tror det grønne skiftet og positiv fremsnakk om oljebransjens betydning for Norge, enten det er verdiskapning, arbeidsplasser, utslippsreduserende teknologi eller overføring av offshore og marin teknologi til fornybar sektor, blir det aller viktigste fremover. Her må vi få frem vår kompetanse og øke kunnskapen hos de utenfor oljebransjen, tror Rølland.

Også Hans Petter Rebo, fagsjef i Norsk Industri mener bransjen sitter på mye av løsningen

– Jeg som jobber i industrien er opptatt av hva vi kan få til og hvordan, hva vi skal starte med, hva vi skal utvikle, hva som trengs for at det skal bli stort. Jeg tror mange av oss teknologer heller ønsker å bruke tid og krefter på å få bærekraftige løsninger heller enn å bruke mye energi på å stanse aktivitet, sier han. 

– Kan vi nå de klimamålene som er satt med fortsatt oljevirksomhet?

– Ja, vi må kutte utslippene fra norsk sokkel radikalt, og ansatte i olje og gass-bransjen er like opptatt av klima som alle andre. Men jeg tror på at man lærer mye ved å kutte utslipp og forbedre de løsningene og anleggene vi har. Vi må også få mer kompetanse over til fornybar energi, som elektrifisering generelt, havvind og karbonfangst- og lagring, tror Rebo. 

– Når jobbene er der, så har arbeidstagere i olje- og gassindustrien kompetanse som er overførbar til fornybar energi. Men disse jobbene er ikke i nærheten av like mange som det er innenfor offshore i dag, men mye er overførbart innenfor engineering, design, HMS, drift og vedlikehold og lignende, sier han.

– Må spre mer kunnskap

Rølland mener fagnettverket Tekna olje og gass har en viktig jobb å gjøre fremover.

– Vi må øke kunnskapen rundt hva olje- og gass er, hvor mange arbeidsplasser det er, hvilke teknologi vi har i Norge som gir oss et fortrinn med tanke på klima, og ikke minst verdiskapningen. 

– Her har vi en forpliktene ovenfor den fattige delen av verden. Ved å overføre kompetanse fra norsk sokkel kan vi bidra til store reduksjoner på CO2 og NOx utslipp i andre deler av verden. Dette tror jeg blir viktig fremover, sier hun.

Rølland håper på at alle de ulike fagnettverkene innad i Tekna fortsetter med det gode samarbeidet i tiden som kommer.

– Jeg tror derfor det er viktig at vi som er medlem i faggruppen Tekna olje og gass deltar i de diskusjonene som foregår i andre faggrupper, også i Tekna Klima, for å fremme de argumentene vi i oljebransjen kjenner godt og som kanskje ikke alle andre vet om? Vi må hjelpe hverandre til økt forståelse, men noen ganger akseptere at vi ikke er enige, sier hun.

Hans Petter Rebo håper også på flere med i nettverket Tekna olje og gass i tiden fremover.

– Hvis du blir med i nettverket får du et faglig nettverk med personer fra ulike bedrifter, bransjer og generasjoner som kan utfordre og opplyse hverandre. Man kan påvirke programmet og hva man fokuserer på. For studenter og nyutdannede er det også en ypperlig mulighet for å se hvordan det jobbes og tenkes i de ulike bedriftene, sier han.

Jobber du i energisektoren, oljeselskap eller leverandørindustrien?

Tekna Olje og gass holder deg oppdatert på det siste gjennom gratis webinarer og seminarer! Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.

 

Les også