Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

– Fremover kan det bli lagt mer vekt på klimatilpasning enn tidligere, sett i lys av de dramatiske hetebølgene, skogbrannene og flommene i Sentral-Europa og Kina, mener leder av fagnettverket Tekna Klima, Rasmus E. Benestad. Foto: GettyImages

FN-rapport: - Mer tydelig kobling mellom klimaendringer og ekstremvær

– Rapporten fra FNs klimapanel som ble lagt frem 9. august, viser at koblingen mellom klimaendringer og ekstremvær er tydeligere enn noen gang. Det sier leder av fagnettverket Tekna Klima, Rasmus E. Benestad som tror norske miljøer kan være med å lede utvikling av grønn teknologi.

Den sjette rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) om de fysiske klimaendringene viser enda mer tydelig enn før at måten vi lever på i dag skaper en global oppvarming med endringer i vannets kretsløp og mer ekstremt vær, samt hendelser slik som hetebølger, tørke, kraftigere regn og flom, sier leder av Tekna Klima, Rasmus E. Benestad.

– Norske miljøer kan være med å lede utviklingen av grønn teknologi, som kutter utslipp av klimagasser, mener leder av Tekna Klima, Rasmus E. Benestad

Les oppsummeringen av rapporten her.

Håper på strengere utslippskrav

Han mener denne rapporten, som har tatt for seg de naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene, vil danne en viktig ramme for det kommende klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november. Han håper landene der blir enige om enda kraftigere utslippsreduksjoner og styrker det internasjonale samarbeidet med å få det til, blant annet med å dele teknologi og erfaringer rundt løsninger.

– Et viktig underliggende budskap fra FN-rapporten er at vi må kutte utslippene av klimagasser som CO2 og metan for å få et mer stabilt klima. Det kan bli lagt mer vekt på klimatilpasning enn tidligere, sett i lys av de dramatiske hetebølgene, skogbrannene og flommene i Sentral-Europa og Kina.

Norsk utvikling av grønn teknologi

– For Norges del er det viktig å komme lengre med den grønne omstillingen, og nå er det en mulighet for at norske miljøer kan være med å lede utviklingen av grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Vi må ikke gjenta tabben til Kodak – det vil si å tro at måten vi levde på i fortiden er en sikker vinner for fremtiden.

Benestad peker på at det er viktig at vi bruker den beste informasjonen og kunnskapen vi har om klima.

– Da trenger vi å dele meteorologiske og hydrologiske måledata. Benestad mener Norge har vært ledende med hensyn til åpne data og tjenester, men etterlyser større åpenhet og datadeling ellers i verden. Dette problemet håper han politikere kan ordne opp i.

– Klimaendringene er både en trussel og en mulighet, og hvis vi er på vårt beste, kan vi bruke dem som et springbrett til å skape et bedre samfunn. Det krever både omstilling med hensyn til teknologi og hvordan vi lever. På dette punktet er Tekna i en unik posisjon som en samfunnspolitisk organisasjon som jo er opptatt av teknologi og naturvitenskap.

Engasjerer du deg i klimaendringene? Les mer om Fagnettverket Tekna Klima her