Klimatilpasning må bygge på gode tall

Vi må forberede oss på hyppigere og heftigere vær i fremtiden. Hvilke tall skal ligge til grunn for klimatilpasninger som reduserer risikoen for skade...