Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
papirindustri lagerlokale

Tema: Energi

Innregulering av sekundærsystemer for kuldeanlegg og varmepumper

Oppdatert: 9. nov. 2022 Streaming

Et velfungerende energisystem skal levere riktig innetemperatur med minimalt energiforbruk. Men mange vannbårne energianlegg fungerer dessverre ikke som forventet, selv ikke når de er nye. Årsaken er ofte mangelfull eller dårlig innregulering. Valg av riktig ventilløsning er avgjørende for å få bukt med problemet.

Hør foredrag om ventilløsninger i sekundærsystemer.

Kjølemaskiner og varmepumper som ikke fungerer som forutsatt, på grunn av feil vannmengder og/eller temperaturer, er et velkjent problem. Mangelfull eller dårlig innregulering av sekundærsystemet er ofte årsaken. Riktig ventilløsning er et stort steg i retning av et velfungerende anlegg, og det finnes i dag flere alternativer til tradisjonelle innreguleringsventiler.

Lars Jacob Maurtvedt (Sweco Norge AS) går i gjennom alternativene, og belyser muligheter og begrensninger ved de ulike løsningene.

logo NKF

Det var Norsk kjøleteknisk forening som inviterte til foredrag for å øke kunnskapsnivået rundt ventilløsninger i sekundærsystemer.

Finn en rekke tidligere opptak fra foredrag i regi av NKF.

Les også