Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Christine Pettersen og Gunnar Gamlem
Foto: Magnus Berg

Tema: Energi

Resirkulering av batterier

Oppdatert: 31. jan. 2024 Streaming

Hydrovolts batterigjenvinningsanlegg i Fredrikstad resirkulerer opp mot 25 000 bilbatterier per år. Christine Pettersen fra Hydrovolt forteller om viktigheten av batterigjenvinning og om Hydrovolts gjenvinningsprosess.

Markedsandelen av elektriske biler på nybilsalget har i Norge steget fra under 10% til over 80% i løpet av de siste ti årene. I tillegg øker bruken av stasjonære batteribanker, både til industrielle applikasjoner og husholdninger.

Som et resultat vil antall batterier som har vært gjennom sin levetid øke de kommende årene, og disse må håndteres på en miljøvennlig måte.

Med økende batteribruk, blir vi også mer avhengige av de sjeldne metallene batteriene inneholder, samtidig som den geopolitiske situasjonen i verden blir mer usikker og kompleks. Dette gjør at Norge og Europa i større grad må kunne forsyne seg selv med kritiske råmaterialer og produksjon av batterier.

Om Hydrovolt

Som en løsning på disse utfordringene, ble Hydrovolt dannet i 2020 som et joint venture mellom aluminiumsprodusent Norsk Hydro og det svenske batteriselskapet Northvolt for å sikre bærekraftig gjenvinning av litium-ionebatterier. Hydrovolt eier og drifter i dag et batterigjenvinningsanlegg på Øra Industripark i Fredrikstad, som kan håndtere opp mot 25 000 bilbatterier per år. I prosessen får man ut metaller som kobber og aluminium, og en «sort masse» som inneholder sjeldne batterimaterialer som litium, nikkel, kobolt og mangan.

I dette foredraget forteller Christine Pettersen om viktigheten av batterigjenvinning og om hvordan batterier gjenvinnes, spesielt med fokus på Hydrovolt sin prosess.

Om foredragsholderen

Christine Pettersen er prosjektingeniør i Hydrovolt, og jobber blant annet med å forstå og forbedre materialfraksjonene som kommer ut av gjenvinningsprosessen. Hun har tidligere studert materialvitenskap for energi og nanoteknologi ved Universitetet i Oslo.

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk.
FEIM har streamet en rekke foredrag. Du finner mange opptak fra disse på Teknas energiblogg.

Relaterte bærekraftsmål

Les også