Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Juleønske

Tema: Energi

All I want for Christmas is two degrees

Tekst av Maja Karoline Rynning Publisert: 4. des. 2015

Hvorfor er klimatoppmøtet viktig, spesielt for oss Tekna-medlemmer? Og hvorfor burde du følge ekstra godt med på klimarelaterte nyhetssaker og aktiviteter i dagene som kommer? Jeg gir deg her bakgrunnsinfo for å minne deg på hva global oppvarming innebærer og hva klimaendringer kommer av. Spør over 99% av verdens forskere, om du ikke tror meg.

Hvorfor er klimatoppmøtet viktig, spesielt for oss Tekna-medlemmer?

Og hvorfor burde du følge ekstra godt med på klimarelaterte nyhetssaker og aktiviteter i dagene som kommer? (Se forslag til leseliste nederst!) Leser du dette og ikke er Tekna-medlem, fortsett likevel å les, klimatoppmøtet er viktig for oss alle. Litt snacks for å minne deg på hva global oppvarming, klimaendringer kommer av og hva det innebærer. Spør over 99% av verdens forskere om du ikke tror meg.

  • Global oppvarming og resulterende klimaendringer er i hovedsak menneskeskapte* og kommer først og fremst fra utslipp av klimagasser fra bruk av fossil energi (olje, gass, kull, etc.).
  • Dette gjør jorden varmere og været mer ustabilt. Verdens meteorologiorganisasjon varsler at 2015 mest sannsynlig blir det varmeste året i menneskets historie. Dette er en direkte konsekvens av våre økende CO2-utslipp. (I sommer smeltet til tider asfalt på indiske veier!)
  • Ustabilt vær gir tørke noen steder og massiv flom andre steder, det fører igjen til ustabil matproduksjon og mangel på drikkevann. Klimaflyktninger vil vi se mye, mye mer av i årene som kommer, de høyeste anslagene forutsier så mange som 200 millioner mennesker vil trenge et nytt sted å leve. DET er mange det.
  • Vi er ikke forberedte på klimaendringene i Norge, flom av ulike dimensjoner har ført til enorme ødeleggelser, og våtere skal det bli.
  • Selv med en global oppvarming på «bare» 2°C vil konsekvensene være massive og langvarige

Et internasjonalt klimatoppmøte – COP21 – er viktig og nødvendig fordi vi har skapt en hverdag hvor alle, i hele verden, er avhengig av hverandre på flere plan, ikke bare økonomisk gjennom handel. Vi vet nå at handlinger et sted har fysiske konsekvenser et annet sted. Derfor forsvinner øystater som Marshall Islands selv om de aldri har produsert olje og gass, eller brukt kull til for å forsyne seg med elektrisitet. Derfor blir norske byer til tider til «Nordens Venezia» på grunn av klimaendringer som igjen kommer av bruk av fossil energi. Klima endrer seg overalt, hele tiden, og i mange år fremover. Målet er å holde jordens oppvarmingen til 2°C. Dette er en kjempeutfordring og vi må sett i gang pronto. Derfor trenger vi COP21, for å skape nye, globale spilleregler for årene (og utslippene) som kommer. Landene skal forplikte seg til utslippskutt, men enda viktigere er det å forplikte seg til endring fra en fossil fortid til en fornybar fremtid.

Mitt ønske

Jeg har bursdag noen dager etter julaften, og i år går jeg for kombinert jule- og bursdagsgaveønske, da er det nemlig lov til å ønske seg større, dyrere ting. Gaveønsket mitt i år er ganske stort. Og potensielt ganske dyrt. Men i lengden er det et smart julegaveønske og en god investering. Ønsket mitt? Politisk mot til å kalle en spade for en spade angående global oppvarming og klimaendringer, politisk lederskap til å umiddelbart sette i gang en omfattende omstilling av Norges energiproduksjon og -eksport, fra fossil til fornybar energi.

Politisk mot til å kalle en spade for en spade betyr at vi innrømmer følgende: vi har ikke kontroll over den globale oppvarmingen, vi har ikke kontroll over klimaendringene. Det blir stadig varmere, konsekvensene stadig heftigere og fatale(re), og vi har skapt dette problemet helt selv. Norge vært deltatt heftig i skapelsen, og vi har hatt det gøy underveis, nå er det på tide å ta ansvar. Men ansvar kan inneholde ny moro, nemlig innovasjon og teknologisk nyskapning innen fornybar energi.

Politisk lederskap til en omfattende omstilling av Norges energiproduksjon og -eksport, fra fossil til fornybar energi: Som verdens tredje største gasseksportør og syvende største oljeeksportør, bidrar vi til fortsatt bruk av fossil energi og dermed til økte utslipp . Olje- og gassvirksomheten står for over en fjerdedel av norske klimagassutslipp, og er den største enkeltkilden til utslipp . Dette er utslipp verden ikke lengre har råd til. Dersom den globale oppvarmingen skal holde seg under 2°C må tre firedeler av verdens kull- og oljereserver må bli liggende i bakken. Det passer dårlig når denne industrien er Norges levebrød. BI anslo i en studie at nesten 50% av norsk økonomi er direkte eller indirekte avhengig av oljeprisen . Når denne svinger får det store konsekvenser for norske arbeidstakere, slik vi har merket den siste tiden. Det anslås innenfor oljesektoren alene har over 26.000 har mistet jobben allerede, det tilsvarer hele Kongsberg det. Oisann sa du?

Politisk lederskap handler derfor også om å bygge fremtidig stabilitet for norsk økonomi. I flere generasjoner har vi gjort oss avhengige av en råvare som ikke lenger er salgbar. En omstilling er nødvendig og det haster. Men om vi er smarte kan det bli en positiv endring, en fornybar omstilling er et gigantisk ingeniørprosjekt. Med andre ord en kjempemulighet til å fortsette innovasjonstrenden og teknologiutviklingen petroleumsbransjen har ledet an, denne gangen i en fornybar og lavforbruks retning. Teknologer og ingeniører har Norge mye av, og flere må til for å komme i mål. En massiv politisk satsing og investering på fornybar energi, forskning og på smarte løsninger for lavere energibruk som tar i bruk norsk kunnskap og kompetanse vil være den beste måten å få opp farten på.

Det bringer oss tilbake til klimaforhandlingene, til COP21. Sant nok det er ingenting du og jeg kan gjøre for å påvirke utfallet av selve forhandlingene. Men vi kan gjøre mye for å påvirke det langsiktige resultatet ved å vise norske politikere at vi ønsker en fornybar endring. Helt konkret ved å etterspørre og å velge jobber innen fornybare bransjer. Ved å vise at vi vil være med, vise at den kunnskapen og kompetansen vi besitter kan bidra til å skape de gode, solide løsningene.

Nå har forhandlingene vart i 5 dager, og det er ikke lett å si om de har kommet noen vei. Dette er kjempekompliserte greier hvor alle vekter sine ord og formuleringer. Se her for å lære mer om avtaletekster og sta politikere. Jeg krysser fingrene for at de får det til, vi trenger en internasjonal avtale. Men den kommer ikke til å løse alt, bare etablere grunnleggende spilleregler og enighet.

Det er i etterkant at det virkelige arbeidet starter. Derfor trenger vi politisk vilje og ledelse på hjemmebane til å plassere Norge i førersetet og vise at omstilling kan skape nye jobber, nye muligheter, ny moro. Derfor ønsker jeg meg:
Politisk mot til å kalle en spade for en spade, og politisk lederskap til å umiddelbart sette i gang Norges grønne skifte.

Kjære nissen (og Erna), gi meg 2°C til jul!

*I følge Cook et al 2013 og Powel 2015 slår 97-99,9% fast at hovedelen av klimaendringene er menneskeskapte.

Her er en leseliste om klima og COP21:
jennysplanet.no
YouTube: El Nino – What is it?
NewYorkTimes: COP21
putsj.no

Maja Karoline Rynning er styremedlem i Tekna Klima, doktorgradsstipendiat innen bærekraftig urban mobilitet, byutvikling, og klima- og miljøkonsekvenser.

Les mer om togradersmålet og se flere opptak fra Tekna om klimaendring.

Les også