Samarbeid gir balanserte fremstillinger

Tekna kan bli bedre gjennom mer utbredt fagarbeid internt.