2grader

Energibloggen

Togradersmålet – vi har dårlig tid

Tekst av Ane Hagtvedt 19. nov. 2015

Hovedbudskapet i årets 2°C-rapport er at det grønne skiftet ikke skjer hurtig nok. Rapporten ble lansert 18.november.

Det er Norsk Klimastiftelse som står bak publikasjonen, med Tekna som en av hovedsamarbeidspartnerne.

– Vi ønsker med 2°C å speile utviklingen gjennom vitenskapelig baserte artikler i en form som er tilgjengelig også for folk utenfor forskningen. Det er viktig å få frem fakta for de som skal ta beslutninger. Og det er viktig å skape legitimitet i opinionen for nødvendige tiltak. Målet med 2°C er å påvirke utviklingen i en klimavennlig retning, sier daglig leder i Norsk Klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Se opptak fra lanseringsarrangementet, et frokostmøte som kunne tilby foredrag fra en rekke forskere som la frem ny kunnskap om klimaendringene.

Tekna har støttet klimaformidlingsmagasinet 2°C siden 2013. Formålet med prosjektet er å nå ut med oppdatert og forståelig informasjon om henholdsvis klimaendringer og klimaløsninger til dagens og morgendagens beslutningstakere.

Les mer om hva Tekna gjør innen energi og klima.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer