Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde fra film – trykk

Tema: Bygg

Trykktesting

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 4. jan. 2021

For å forsikre deg om at bygget er tett nok må du utføre en trykktest som viser lekkasjetallet for bygget. Her kan du lese hvordan du gjør en slik test.

Både teknisk forskrift og standarden for passivhus stiller krav til hvor lavt lekkasjetallet for bygget skal være når det står ferdig. Lekkasjetallet er altså et mål på hvor tett bygget er og måles ved hjelp av en trykktest. Her kan du lese hvorfor det er viktig at bygget er tett og har et lavt lekkasjetall

Hva er lekkasjetall?

Lekkasjetallet viser hvor mange ganger luften skiftes ut per time når det er et over- eller undertrykk på 50 Pascal (Pa). Har en leilighet et volum på 100 m3 og et lekkasjetall på 1, tilsier det at det ved et overtrykk på 50 Pa lekker bygget 100 m3 luft i timen. Hvis  bygget det har et lekkasjetall på 2 lekker det 200 m3 luft i timen.

Krav til lekkasjetall i byggteknisk forskrift og i standarden for passivhus

 

 Type bygg  TEK 10 (før 1.1.2016)  TEK 17 (og TEK 10 etter 1.1. 2016) *  Passivhus (NS3700/NS3701)
 Småhus  2,5  0,6  0,6
 Rekkehus  2,5  0,6  0.6
Næringsbygg, boligblokker og andre  bygg  1,5  0,6  0,6

Lekkasjetallet er oppgitt som n50 = målt luftlekkasje/volum

* 0,6 er kravet som gjelder ved tiltaksmetoden, og det nivået  som ligger til grunn  for beregning av rammekravet.

 

Måling av lekkasjetall

Det er mulig å benytte to målemetoder for å finne lekkasjetallet. Begge metodene krever bruk av utstyr.

1. Standardisert målemetode

Standardisert metode (blower door-målinger) brukes vanligvis av spesialiserte firmaer som ferdigkontroll før innflytting.

2. Forenklet målemetode.

Forenklet metode brukes ofte av mindre byggefirmaer og arbeidslag for å finne punkter hvor det er luftlekkasjer og som må tettes bedre. Metoden brukes også til ferdigkontroll.

Uansett metode er det en vifte som skaper et kunstig over- eller undertrykk i bygget. Mengden luft som suges ut eller blåses ut i løpet av en time viser hvor mye luft bygget lekker.

 en Blower Door som brukes til å måle lekkasjetallet
Bildet viser en Blower Door som brukes til å måle lekkasjetallet ved hjelp av en standardisert målemetode. Foto: Rambøll

Oppdatert 28.03.2018

Les også