Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
tett rørgjennomgang

Tema: Bygg

Lufttetthet og luftlekkasjer

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 19. des. 2020

God lufttetthet er viktig for å få et energieffektivt bygg, slik som passivhus. Her får du vite hva du må passe på og hvorfor det er viktig at dampsperren og vindsperren er tette.

God lufttetthet er viktig for å få et energieffektivt bygg, slik som passivhus. Her får du vite hva du må passe på og hvorfor det er viktig at dampsperren og vindsperren er tette.

For å klare kravet til lufttetthet i passivhus er det viktig at både dampsperren og vindsperren er tett. Dette krever at tømreren er nøyaktig og ikke slurver. Andre håndverkere, slik som elektrikere og rørleggere, som skal trekke kabler eller rør gjennom ytterveggen, må passe på å tette godt rundt gjennomføringen.

Hvorfor må dampsperren være tett?

Elektriker i aksjon
Med inntrukket dampsperre får elektrikeren plass til å anlegge skjult anlegg uten å perforere dampsperra.

Dersom det er et hull i dampsperren vil den varme luften inne i bygget sive ut i konstruksjonen. Der er det kaldere enn inne i bygget og den varme luften vil bli kjølt ned. Dette gir kondens (vann) og isolasjonen inne i veggen blir fuktig. I tillegg til at fuktig isolasjon isolerer dårlig, kan fukt gi mugg, sopp og råte. Dette kan forårsake et dårlig inneklima og skape helseplager som allergi og astma hos dem som oppholder seg i bygget.

Hvorfor trenger vi vindsperre?

Vindsperren er som en anorakk. Har du på deg ullgenser på fjellet når det blåser, vil ikke genseren gi deg noe særlig varme. Derfor trenger du en vindtett jakke som beskytter deg mot vinden, samtidig som den slipper ut svette. For blir ullgenseren våt, vil den heller ikke isolere så godt lenger.

Stillestående luft isolerer. Det er ikke isolasjonen i seg selv som gjør at et bygg holder på varmen, men luften mellom fibrene i isolasjonen. Vindsperren på yttersiden skal hindre at den kalde luften ute kommer inn i veggen. I tillegg skal vindsperren sørge for at fukt i veggen slipper ut, altså at den er diffusjonsåpen.

 

To former for luftlekkasjer: gjennomblåsing og anblåsing

Luftstrømmer som går gjennom både vindsperre og dampsperre, kalles gjennomblåsing. For å hindre gjennomblåsing og stoppe luftlekkasjene gjennom konstruksjonen er det vanligvis nok å montere en helt tett dampsperre. Noen steder kan dette være vanskelig, slik som ved mellombjelkelag. Da er vindsperre det eneste som kan hindre luftlekkasjer.

Når kald luft strømmer inn i isolasjonen gjennom en åpning ett sted og ut gjennom utettheter et annet sted i veggen, kaller vi dette anblåsing.  Ved anblåsing vil varmetapet øke fordi isolasjonen blir kjølt ned. For å hindre dette er det nødvendig å montere en helt tett vindsperre.

Vindsperra skal være diffusjonsåpen i tillegg til å være vindtett. Den skal som hovedregel være minst 10 ganger så diffusjonsåpen som dampsperren slik at evt. fukt i konstruksjonen får tørke ut

Disse detaljene må du passe på:

  • skjøter
  • overganger mellom bygningsdeler
  • gjennomføringer, slik som hull til rør og kabler gjennom ytterveggen
  • vinduer, dører, bjelker o.l. som går gjennom ytterveggen, taket eller gulv mot grunn

Les også