Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Bygg

Sirkulærøkonomi for betong

Oppdatert: 8. mars 2023 Streaming

Miljøkomiteen utga desember 2022 NB rapport nr. 10 Sirkulærøkonomi for betong. Her får du en gjennomgang av rapporten og de viktigste konklusjonene.

Sirkulære prosesser skal være miljøvennlige og bidra til at materialer i større grad brukes om igjen. Dette skal lede til at uttak av jomfruelige materialer og ikke-fornybare ressurser avtar, og at avfallsmengden reduseres. Økonomisk lønnsomhet er en sentral motivasjon for en bedrift, bransje og samfunnet. For mange bedrifter er det å kunne vise til økt grad av sirkulære prosesser og mindre produksjon av avfall, noe som gir god miljøprofil og bidrar til positiv omdømmebygging – og derigjennom økt lønnsomhet.

For mange betongprodusenter og de som kjøper betong kan imidlertid regelverk og forskrifter knyttet til betong, miljø og sirkulærøkonomi være omfattende og uoversiktlige.

Logo Norsk betongforening

Desember 2022 utga miljøkomiteen i Norsk Betongforening ut NB rapport nr. 10-Sirkulærøkonomi for betong.

Miljøkomiteen ønsker med rapporten å gi en oversikt over begrepsbruk, hva som er mulig å få til med dagens teknologier, samt hvilke begrensninger som ligger i gjeldende forskrifter og regelverk/standardverk men også at arbeidet/utviklingen blir mer oversiktlig, og at miljøgevinstene ved økt grad av sirkulærøkonomi synliggjøres tydeligere.

På programmet:

Følgende foredragsholdere gjennomgår rapporten og hjelper deg til å få oversikt over sirkulærøkonomi for betong.

  • Gunrid Kjellmark - Sintef
  • Berit Gudding Petersen - Unicon
  • Vetle Houg - Heidelberg Materials
  • Christian K Sandvik - Dr.techn Olav Olsen

Les også