Lavenergiprogrammet

Tekna overtok i 2018 deler av "lavenergiprogrammet" fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Lavenergiprogrammet hadde da vært et 10 årig samarbeid m...