Fuktsikring av våtrom

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) stiller følgende krav til våtrom og rom med vann og avløps-installasjoner; "Våtrom skal prosjekteres og utføres slik a...
Streaming