Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bad

Tema: Bygg

Prosjektering av våtrom

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 27. apr. 2017

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

I følge TEK 10 § 13-20 defineres våtrom som dusjrom, baderom og vaskerom.

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

I tillegg skal følgende minst være oppfylt:
– Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.
– I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være
beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.
Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.
– I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller
tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for
vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.
Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres.
Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra
lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn
våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

Våtromsnormen

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) har eksistert siden 1996 og er sammenfallende med TEK 10, men stiller i noen tilfeller strengere krav til både prosjektering og utførelse i denne sammenheng. BVN er en frivillig norm, som eventuelt må kontraktsfestet for å ha gyldighet.
Det er SINTEF Byggforsk i samarbeid med Fagrådet for våtrom som er ansvarlige for BVN.

Feil og mangler

Det stilles altså relativt klare krav og retningslinjer til prosjektering og bygging/rehabilitering av våtrom, og «oppskriften» er også relativt grei, men likevel oppstår det vesentlige feil og mangler:

  • Feil valg av membran
  • Mangelfull sluttdokumentasjon
  • Feil på varmekabler
  • Feil eller manglende fall til sluk
  • Forankring av vegghengt WC
  • Golvkonstruksjon har manglende stivhet og bæreevne
  • Feil utførelse overgang sluk-membran
  • Feil valg av materialer
  • Utette gjennomføringer

Manglende kompetanse?

I Norge registreres det ca. 80 000 vannskader årlig.
Hvorfor er våtrom så problematiske?

• Er det forbruker/tiltakshaver som mangler bestillerkompetanse?

• Er det prosjekterende som ikke har rett kompetanse?

• Er det håndverkere som er sløve og/eller ikke innehar rett kompetanse?

• Eller er regelverket pr dato uklart?

 

Les også