Planlegging kart og hjelm

Byggbloggen

Plan- og bygningsloven – ansvar

Tekst av Tor Børre Mosland 7. sep. 2015 Streaming

Se video fra foredrag om plan- bygningslovens oppbygning og om ansvarssystemet – om roller og krav til ansvarlig foretak.

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge.

Faggruppen for Bygg og Anlegg (FBA, et Nito- og Tekna samarbeid) arrangerte et todagers kurs i Plan og bygningsloven i praksis – TEK10, den 14.ende og 15.ende september.
De to første foredragene: Plan- og bygningslovens oppbygning og
Ansvarssystemet – roller og krav til ansvarlig foretak ble direktesendt.
Advokat Anders Evjenth, partner i Bull&Co, presenterte de to foredragene:

Plan- og bygningslovens oppbygning og Ansvarssystemet – roller og krav til ansvarlig foretak

Plan- og bygningsloven

Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.
Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010. Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandling.
Målsetningen med plan- og bygningsloven er blant annet å gi best mulige bygg. For å oppnå dette har man to innfallsporter;
• Effektiv byggesak.
• Strenge kvalitetskrav

Forskrift om byggesak og Forskrift om tekniske krav til byggverk er sentrale forskrifter til nevnte lovverk.
• Hvordan er Plan- og bygningsloven bygget opp?
• Hvilke betydning har reguleringsplaner for den enkelte byggesak?
• Fungerer ansvarssystemet som forutsatt?
• Hvilke krav stilles til foretakenes kvalifikasjoner?

Her kan du også finne opptak fra tidligere foredrag om Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift, TEK10. For eksempel TEK10 dokumentasjon.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer