Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Dokument

Tema: Bygg

Hvorfor TEK 10?

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 11. feb. 2014 Streaming

Se video fra presentasjon om Plan og bygningsloven i praksis – TEK 10 – dokumentasjon.

Hva er nødvendig dokumentasjon?

I Norge startet planlovgivningen med Magnus Lagabøtes lov, vedtatt i 1274.
Etter unionen med Sverige i 1814 ble det stor byggeaktivitet, og vi fikk egne bygningslover for Christiania, Bergen og Trondheim. Dette skulle sikre mot bybranner, skape sikkerhet for at bygninger var solide, sikre fremkommelighet, sanitære forhold og estetikk.
I 1924 fikk vi en nasjonal lov som gjaldt for alle byer i hele landet. Først i 1965 fikk vi en lov som gjaldt hele landet.
En mer omfattende lov kom i 1985.

Den siste endringen av Plan og bygningsloven med forskrifter trådte kraft 1. januar 2014. Forskrift om byggesak (SAK10), forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) er sentrale.

Målsetningen med disse endringene er å gi bedre bygg. For å oppnå dette har man to innfallsporter:

  • Strengere kvalitetskrav – TEK 10
  • Gode produkter – DOK
  • Mer effektiv byggesak – SAK 10

TEK 10 § 1-1 Formål

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

I henhold til § 2-3 skal prosjekterende utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt, oppfyller forskriftens krav.

Hva er tilstrekkelig dokumentasjon?

Direktoratet for byggkvalitet sier blant annet at Norsk Standard og SINTEF Byggforsks anvisninger er gode verktøy i denne sammenhengen.

I veiledningen til Tek 10 § 2-3 anbefales bruk av nevnte anvisninger som dokumentasjon i byggesak.

En del av FBA-kurset » Plan og bygningsloven i praksis- TEK 10, som ble avholdt 11. feb. 2014 tok opp dette temaet som også ble videooverført åpent til alle. Se nedenfor:

Det var seniorrådgiver Anders Kirkhus fra Sintef som presenterte temaet.
Kirkhus_Foto Mikkel Moxness

Les også