Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Betongsprøyting

Tema: Bygg

Ny betong produksjonsstandard

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 8. mars 2016 Streaming

FABEKO og Norsk Betongforening holder seminar om den nye produksjonsstandarden for betong: NS-EN 206:2013.

FABEKO og Norsk Betongforening holdt 17.mars et seminar om produksjonsstandarden for betong: NS-EN 206:2013 samt FABEKO sin Veiledning for bruk av NS-EN 206:2013-NA:2014 som kom ut i 2015.

Den første delen av seminaret, som oppsummerer standarden og det nasjonale tillegget, finner du som videoopptak nedenfor.

Det er Tom Ivar Fredvik i NorBetong AS som er foredragsholder. Han fortalte om bestemmelsene i den europeiske delen (NS-EN 206) som har supplerende bestemmelser i Nasjonalt tillegg (NA).

Standarden har mange viktige endringer og mange betongprodusenter opplever at den nye standarden er vanskeligere å tilfredsstille.

Standard Norge lister opp de viktigste endringene i den nye standarden:

  • Selvkomprimerende betong er nå inkludert i den generelle delen,
  • Bestemmelser for fiberarmert betong
  • Bestemmelser for resirkulert tilslag
  • Revidert k-verdimetode for delmaterialene flygeaske, silikastøv og slagg
  • Nye krav til betongsammensetning
  • Nye metoder for samsvarsvurdering
  • Tilleggskrav for betong for spesielle geotekniske arbeider

Tom Ivar Fredvik