Betongsprøyting

Byggbloggen

Ny betong produksjonsstandard

Tekst av Tove Rodahl 8. mars 2016 Streaming

FABEKO og Norsk Betongforening holder seminar om den nye produksjonsstandarden for betong: NS-EN 206:2013.

FABEKO og Norsk Betongforening holdt 17.mars et seminar om produksjonsstandarden for betong: NS-EN 206:2013 samt FABEKO sin Veiledning for bruk av NS-EN 206:2013-NA:2014 som kom ut i 2015.

Den første delen av seminaret, som oppsummerer standarden og det nasjonale tillegget, finner du som videoopptak nedenfor.

Det er Tom Ivar Fredvik i NorBetong AS som er foredragsholder. Han fortalte om bestemmelsene i den europeiske delen (NS-EN 206) som har supplerende bestemmelser i Nasjonalt tillegg (NA).

Standarden har mange viktige endringer og mange betongprodusenter opplever at den nye standarden er vanskeligere å tilfredsstille.

Standard Norge lister opp de viktigste endringene i den nye standarden:

  • Selvkomprimerende betong er nå inkludert i den generelle delen,
  • Bestemmelser for fiberarmert betong
  • Bestemmelser for resirkulert tilslag
  • Revidert k-verdimetode for delmaterialene flygeaske, silikastøv og slagg
  • Nye krav til betongsammensetning
  • Nye metoder for samsvarsvurdering
  • Tilleggskrav for betong for spesielle geotekniske arbeider

Tom Ivar Fredvik

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer