Planlegging hjelm og tegninger

Byggbloggen

Rådgiverkontraktene – NS 8401 og 8402

Tekst av Tor Børre Mosland 26. okt. 2015 Streaming

Rådgiverkontraktene – NS 8401 og NS 8402

Vil du lære om rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402? Du får en gjennomgang på dette «minikurset», som ble overført på nett:

Foredragsholder er advokat Line Kornmo, Advokatfirmaet Grette.

NS 8401 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen.

På standard.no finner du mer informasjon denne og andre standarder.

NS 8402 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

• Er disse rådgiverkontraktene relevante for alle typer byggeprosjekter?
• Gjelder standardkontraktene også i reklamasjonsfasen?
• Er det spesielle regler for bruk av rådgivere i offentlige bygg- eller anleggsprosjekter?
• Hva sier standardene om prosjekteringsfeil og betaling?

Engasjer deg på vår byggeblogg og/eller bli med på kursdagene i Trondheim der blant annet rådgiverkontraktene, anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen er tema.

Når det gjelder aktiviteter innen bygg og anlegg, kan du lese mer om hva Tekna holder på med innen bygg og anlegg og finne mer om aktivitetene til FBA – Faggruppen for Bygg og Anlegg.

logo FBALogo_Nito grønn

Les også

Relaterte kurs og arrangementer