Figur7_32-termisk-oppdrift

Byggbloggen

Naturlig ventilasjon

Tekst av Fra lavenergiprogrammet 4. jan. 2021

Termisk oppdrift og vind er de viktigste drivkreftene for naturlig ventilasjon, og derfor vil luftmengdene variere med værforholdene.

Varm luft som stiger kan skape luftbevegelse i naturlig ventilerte boliger når det er kaldere inne enn ute. Vindsug ved utløpet av ventilasjonskanalene er den andre viktige drivkraften for naturlig ventilasjon. Også vindtrykk ved friskluftinntakene bidrar til å skape luftbevegelse.

Med naturlig ventilasjon er man helt avhengig av at det er naturlige drivkrefter tilstede. Det er ikke alltid tilfelle. Naturlig ventilasjon fører til kald trekk og det er umulig å gjenvinne varmen i ventilasjonslufta. Det er ikke mulig å oppfylle minstekravene til ventilasjon og energieffektivitet i TEK17 med kun naturlig ventilasjon.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer