Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Utvendige-ventiler-andre-etasje-1200×801

Tema: Bygg

Mekanisk avtrekksventilasjon

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 14. jan. 2022

Les om fordeler og ulemper ved mekanisk avtrekksventilasjon ved hjelp av vifter i forhold til naturlig ventilasjon.

Vifter sørger for nok luftveksling i boliger med avtrekksventilasjon, uavhengig av vær og vind. Men passiv varmegjenvinning er ikke mulig, og trekkproblemer er en utfordring.
Avtrekksventilasjon kom som erstatning for naturlig ventilasjon, og var den vanligste løsningen for nye boliger – spesielt boligblokker – fram til 2007. Prinsippet for mekanisk avtrekksventilasjon er å tilføre frisk luft gjennom ventiler og utettheter i klimaskallet, og trekke brukt luft ut med vifter.

Skaper undertrykk

Den friske lufta sendes inn i oppholdsrom og soverom, mens avtrekkslufta går ut gjennom kjøkken og våtrom. Spalter under dører eller overluftsventiler sørger for å flytte luft mellom rommene. Avtrekksventilasjon gir undertrykk i bygget, og derfor trenger ikke avkastkanalene føres over tak som for naturlig ventilasjon.

Avtrekksventilasjon er krevende for energiregnskapet

De to viktigste utfordringene med avtrekksventilasjon er kald trekk fra luftinntak i yttervegger, og høyt varmetap fra ventilasjon siden passiv varmegjenvinning ikke er mulig. Et alternativ for å redusere varmetapet og oppfylle energikravene, er aktiv varmegjenvinning med avtrekksvarmepumpe. Den kan forsyne boligen med varme til romoppvarming og varmt tappevann. Det er ikke lovlig å erstatte varmegjenvinning med avtrekkspumpe dersom man benytter tiltaksmetoden for å dokumentere at energikravene i TEK17 er oppfylt.

Riktig tilluftsventil er viktig for å minske trekkproblemer

Kald trekk ved luftinntak i yttervegg er fortsatt en utfordring med standard tilluftsventiler, en løsning som er vanlig i Sverige. Det er mulig å minske trekkproblemene ved å velge alternative ventiler – for eksempel finnes det ventiler som er integrert i radiator slik at frisklufta forvarmes. Blant andre har Selvaag brukt dette i flere prosjekter med avtrekksvarmepumpe.

Fordeler med avtrekksventilasjon

  • Gir bedre kontroll på luftmengder enn naturlig ventilasjon
  • Trenger færre kanaler enn balansert ventilasjon
  • Kan kobles til avtrekksvarmepumpe

Ulemper med avtrekksventilasjon

  • Trekkproblemer ved luftinntak
  • Passiv varmegjenvinning er ikke mulig
  • Utelufta kan ikke filtreres
  • Har vifte som krever plass, og atkomst for vedlikehold
  • Støy fra vifte
  • Trenger strøm
  • Støy fra omgivelser

Enovatilskudd - energi og klimatiltak

Les også