Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Balansert ventilasjon illustrasjon Systemair

Tema: Bygg

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 2. feb. 2021

Den vanligste ventilasjonsløsningen i boliger i Norge er balansert ventilasjon. Slike systemer filtrerer frisk uteluft, og forvarmer den ved å gjenvinne varme fra brukt luft.

Balanserte ventilasjonsanlegg skal sørge for å tilføre ulike rom i en bolig riktig mengde frisk luft, og trekke ut like mye brukt luft som den friske lufta boligen tilføres. Det vanligste er å ha ett sentralt plassert ventilasjonsaggregat i boligen. (Sentral løsning)

Balansert ventilasjon krever to kanalsystemer: Et som forsyner rommene med frisk, oppvarmet luft, og et som trekker ut brukt inneluft. Frisk luft hentes inn fra et felles luftinntak, forvarmes, sendes ut i ventilasjonskanaler og inn i rommene via ventiler. Luft som tilføres et rom, kan trekkes ut fra et annet rom. Luft kan føres mellom rom ved hjelp av spalter under dører eller overluftsventiler. Den friske lufta leveres til soverom og stue, mens brukt luft trekkes ut fra rommene som har mest luftforurensning: kjøkken, toalett, bad og andre våtrom.

Minst 80 % varmegjenvinning

Varme i brukt luft overføres til frisk luft ved hjelp av en varmegjenvinner, og dette senker energibehovet til oppvarming. Varmegjenvinneren overføre bare varme, og blander i svært liten grad frisk luft og brukt luft. Kravene til energieffektivitet i teknisk forskrift tar utgangspunkt i minst 80 % årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, både for småhus og boligblokker. I tillegg til varmegjenvinner kan ventilasjonsaggregatene ha et ettervarmebatteri (elektrisk eller vannbårent) slik at temperaturen kan heves til ønsket nivå.

Luft fra kjøkkenhetter bør ikke sendes gjennom varmegjenvinner, men korteste vei ut av bygningen, siden denne lufta kan inneholde fett som kan legge seg på varmegjenvinneren. Ventilasjonsanlegget bør kunne gire opp automatisk når vifta går på kjøkkenet, slik at det fortsatt er balanse mellom mengde frisk luft tilført boligen og brukt luft som trekkes ut. Det skal være mulig å forsere ventilasjonen, f.eks. når et baderom brukes eller det er andre belastninger som mange gjester i huset.

Uteluft kan renses

Siden ventilasjonsanlegget har et felles luftinntak, kan frisk uteluft filtreres der før den forvarmes og sendes inn i boligen.

Veilederen til teknisk forskrift fastslår at dette skal gjøres hvis kvaliteten på utelufta ikke er god nok til å forebygge helserisiko eller gir risiko for å tilsmusse ventilasjonsinstallasjoner. I praksis utstyres anlegg for boligventilasjon alltid med filter.

Vinduslufting på varme dager

Balansert ventilasjon i boliger er ikke dimensjonert for å fjerne overskuddsvarme på varme dager. Derfor er det et krav om at alle rom for varig opphold (stue, soverom og kjøkken) skal ha vindu, dør eller lufteluke som kan åpnes mot det fri. Dette skal være et tillegg til normal og forsert ventilasjon. Det er viktig å legge til rette god lufting med vinduer, ved å:

 • gi mulighet for gjennomlufting med vinduer på flere fasader,
 • ha flere lufteåpninger med størst mulig høydeforskjell, og
 • velge høye luftevinduer eller sidehengslede vinduer når det er mulig – dette er mer effektivt enn henholdsvis brede eller topphengslede luftevinduer.

Fordeler med balansert ventilasjon

 • Gir god kontroll på luftmengdene i en bolig.
 • Gjør det mulig å gjenvinne varme fra brukt luft, og dermed spare energi til oppvarming.
 • Tilluft kan forvarmes når det er behov, og dette hindrer trekkproblemer der lufta sendes inn i rommene.
 • Felles luftinntak gjør det mulig å filtrere utelufta før den fordeles i boligen.
 • Kan jevne ut forskjeller i temperatur og luftfuktighet mellom ulike rom.

Ulemper med balansert ventilasjon

 • Krever føringsveier for kanaler og plass til ventilasjonsaggregat.
 • Ventilasjonsaggregat kan gi sjenerende lyd og vibrasjoner, og det er viktig å plassere det med omhu. Lydfeller i kanaler og lyddempere ved ventiler kan hindre lydoverføring mellom rom.
 • Trenger jevnlig vedlikehold, og dermed atkomst til ventilasjonsaggregatet.
 • Avhenger av strøm, så ved strømbrudd gir det ingen ventilasjon.

Les også