Bilde av dusjhode

Byggbloggen

Legionella – hvordan forebygge?

Tekst av Tove Rodahl 23. mai 2013 Streaming

I følge Wikipedia er Legionella en bakterie som overføres med forurenset vann, gjerne fra dusjhoder eller vannkraner i hoteller eller i luftrenseanlegg, som synes å gi gunstige vekstvilkår for bakterien. Den forekommer ofte i kjøletårn ettersom det luftkjølte vannet har en gunstig temperatur for vekst. Kjøletårn sprer smitte luftveien og nærliggende tårn kan også smitte hverandre på denne måten.
Konsentrerte, farlige vanndampskyer av legionella oppstår i kjøletårn, ismaskiner, sprinkleranlegg for brannslukking, luftsystemer og andre varmtvannsanlegg der vannet ikke varmes opp høyt nok til å drepe bakterier.
Den formerer seg ved temperaturer 25-42 grader C. Ved temperaturer over 35 grader øker de sykdomsfremkallende egenskapene, virulensen, til bakterien.

Folkehelseinstituttet har mer om smittekilder
og forbyggende tiltak.

Legionella smitter ikke fra menneske til menneske og det trengs mange bakterier for å bli syke. I tillegg må man få smitten ned i lungene, det er ikke farlig å drikke bakterien. Allikevel dør flere av legionærsyken hvert år. Sykdommen arter seg som en alvorlig lungebetennelse. Det er gjerne eldre og svekkede som dør av legionærsyke, men også i utgangspunktet friske personer har en dødelighet på 1-3%.

Det er risiko for bakterieoppblomstring i alle tappevannssystemer som kjøletårn, luftskrubbere, offentlige bad og biorenseanlegg. Men ved gjennomtenkt utforming og drift av disse anleggene reduseres risikoen betydelig.

Faggruppen for Bygg og Anlegg (FBA), i samarbeid med VVS-Foreningen og NBEF, inviterte til et dagskurs 23. mai om hvordan legionellasmitten kan bekjempes.
I kurset ga eksperter fra myndigheter og byggebransjen råd om hvordan legionellasmitten kan forebygges og bekjempes. Viktige råd til prosjekterende, installatører, installasjonseier, driftsansvarlige, m.fl.
De første foredragene finner du i video under, nemlig:

  • Forskriftsendringer
    v/Anders Smith, Helsedirektoratet.
  • Forebygging av legionellasmitte – en veiledning,
    v/Jan Erik Pettersen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt
  • Hvordan spres legionellabakterier?
    v/Vidar Lund, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Presentasjonene finner du her.

Alle medlemmer i Nito og Tekna tilbys gratis medlemsskap i FBA. Meld deg inn i FBA for rimeligere kurs og andre medlemsfordeler.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer