Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 134 treff
 1. Regelverk for passivhus

  Rodahl Regelverk for passivhus Se video fra kurs i passivhus med følgende foredrag: "Regelverk og norsk ... FBA,komponenter,kurs,norsk standard,overganger,regelverk,standard,video, Byggbloggen NAL Akademiet og FBA...

  Artikkel Byggbloggen 28. nov. 2012 Streaming
 2. Offentlige anskaffelser: Fra A til Å

  anskaffelser. Her får du en grundig gjennomgang av regelverket, med særlig fokus på trender og de siste endringene ... dette kurset gis det en grundig gjennomgang av regelverket, der alle sidene av en anskaffelse gjennomgås

  Kurs 19.–20. okt.
 3. Opparbeidelse av offentlig infrastruktur

  framgår av plan- og bygningsloven § 18-1. Refusjonsregelverket oppfattes av mange som vanskelig, noe som ... som har medført at bruken av regelverket kanskje først og fremst har skjedd i de store byene. I Oslo har

  Kurs 2. juni kl. 09.00–13.00
 4. Vann, avløp og nye rettsregler 2022

  VA sektoren. Årets konferanse vil ta for seg regelverk innen naturbaserte løsninger, overvann, erosjon ... folkehelseinstitutt osv.) Bedrifter og andre som berøres av regelverket for vannbransjen Planmyndigheter Politikere med

  Konferanse 14.–15. juni
 5. Forsyningsforskriften

  reglene for anskaffelser i forsyningssektoren. Regelverkets krav illustreres med eksempler fra praksis fra ... egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket, men passer også for deg som ønsker en god introduksjon

  Kurs 13.–14. sep.
 6. Innovasjon og ansvarlig digitalisering i det grønne skiftet

  43292 Innovasjon og ansvarlig digitalisering i det grønne skiftet I en tid hvor ... innovasjonsprosjekter Systemintegrasjon Standarder og regelverk Samarbeid i innovasjon Offentlige støtteordninger

  Konferanse 20.–21. sep.
 7. Sirkulær bygging og ombruk

  43573 Sirkulær bygging og ombruk Tekna bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte ... innarbeider sirkulær materialbruk DIBK reviderer regelverket for å få til mer ombruk. Enova lanserer nye støtteordninger

  Kurs Streaming 18. aug. kl. 11.00–12.00
 8. Anskaffelsesregelverket for bygg

  ...innen bygg og anlegg. Tor Børre Mosland Anskaffelsesregelverket for bygg offentlige anskaffelser, Byggbloggen ... Offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg. Regelverket om offentlige anskaffelser er i stadig utvikling...

  Artikkel Byggbloggen 21. okt. 2015
 9. U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

  43616 U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder Utførelse av spennarmering ... å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i

  Kurs 26.–28. sep.
 10. Sviktende grunnforhold

  41745 Sviktende grunnforhold Klarhetskravet, grunnforhold og plunder og heft er sentrale ... deltakerne. Kurset vil hjelpe deg til å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser

  Kurs 20. okt. 2021 kl. 09.00–16.00
 11. A1 Grunnkurs i betongteknologi

  43413 A1 Grunnkurs i betongteknologi A1 Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, ... betong: Sammensetning, ulike typer, miljø og regelverk. Sement og andre bindemidler: Produksjon og sammensetning

  Kurs 19.–21. sep.
 12. Ny hjemmekontorforskrift: - Regjeringen somler

  ...utdatert, og arbeidstakerne trenger et skikkelig regelverk for arbeid hjemmefra, sier Tekna-president Lars ... Ønsker et mindre krevende regelverk Tekna-presidenten mener det nye regelverket må tilrettelegge for at...

  Artikkel Aktuelt 17. des. 2021
 13. Nytt om skatteregler for enkeltpersonforetak og små bedrifter

  Sendt 6.april kl. 10.00 Tekna Egen bedrift Nytt om skatteregler for enkeltpersonforetak og ... driver en liten bedrift å få bedre oversikt over regelverk, økonomi, skatt, muligheter og feller. Rabattert...

  Artikkel Tema: Ledelse og utvikling 6. apr. 2022 Streaming
 14. Tekna ga innspill til stortingspolitikere

  å rekruttere kompetanse. Allikevel ser vi at regelverket ikke er tilpasset den bruken av hjemmekontor ... fjernarbeidsløsninger. Mangelfullt regelverk Tekna-presidenten pekte på en del mangler i regelverket. For det første så...

  Artikkel 8. mars 2022
 15. Anskaffelsesregelverket er et ekstremt godt verktøy

  Anskaffelsesregelverket er et ekstremt godt verktøy Anskaffelsesregelverket er blitt kritisert for ... misforståelser om anskaffelsesregelverket som Duesund vil rydde opp i. – Når regelverket er forstått, er...

  Artikkel Kursinnsikt 13. sep. 2019
 16. Tre utfordringer VA-lovverket står overfor

  ...og sitte med nesa ned i vårt eget regelverk. Vi trenger et regelverk som henger sammen og er mer tydelig ... innsatsvilje fra deres side for å følge opp. 2) Regelverket endres for å tilpasse seg klimautviklingen –...

  Artikkel Kursinnsikt 25. apr. 2022
 17. IoT i medisinske anvendelser

  ...medisinsk utstyr og tanker rundt det nye EU-regelverket for medisinsk utstyr – Medical Device Regulation ... juli 2018. Dette er en kraftig innstramming av regelverket for håndtering av personinformasjon. Ragnar går...

  Artikkel IKT-bloggen 4. mai 2021 Streaming
 18. Resultatene fra Katowice

  Resultatene fra Katowice Verdens ledere ble enige om regelverket for Parisavtalen - på overtid - i Katowice. Hva ... miljøhovedstad,Oslo miljøhovedstad 2019,parisavtalen,regelverk,video, Bio- og klimabloggen Hvor vellykket var...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 16. jan. 2019 Streaming
 19. Seksjonering

  ...video fra fagdagen. Tove Rodahl Seksjonering regelverk seksjonering,seksjonering,seksjoneringsprinsipper ... lov) Jørgen Stenseng fra Rambøll snakket om Nytt regelverk – utfordringer ved praktisering sett fra utbyggers...

  Artikkel Byggbloggen 20. mars 2018 Streaming
 20. Slik kan COVID-19 endre måten vi driver offentlige anskaffelser på

  Pandemien har ikke endret regelverket direkte, ifølge Duesund, men hvordan regelverket brukes i en del bransjer ... mer bevisste på mulighetsrommet som ligger i regelverket, sier juristen som har vært med på å utarbeide...

  Artikkel Kursinnsikt 2. nov. 2020
 21. Ukas Tekna-medlem: – Jeg fikk beskjed om å oppholde inspektøren til kjøkkensjefen hadde ryddet opp

  ...produserer fôrvarer følger regelverket. En viktig del av tilsynet er å veilede i regelverk og aktuelle krav for ... prosessere i henhold til bearbeidingskrav i regelverket. – Dette kan for eksempel være krav til partikkelstørrelse...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. nov. 2021
 22. Grunnforhold og stabilisering av kvikkleire

  Tekna Bygg og anlegg Tekna Klima Faresonekart - kommuner Nytt universitetsbygg på Gaustad ... stabilitetsberegning risikovurdering Hør om: Regelverk knyttet til naturfare og hvordan avdekke skredfare...

  Artikkel Tema: Bygg 21. jan. 2022 Streaming
 23. Må-sikre-rettigheter-på-hjemmekontoret

  ...retningslinjer. – Det er viktig at vi nå får på plass et regelverk som stadfester at hjemmekontor er basert på frivillighet ... tiden fremover. Det er nettopp nå vi trenger et regelverk som sikrer at hardt opparbeidede rettigheter i...

  Artikkel Aktuelt 14. sep. 2021
 24. Endringer i hjemmekontorforskriften endelig på plass

  Jobb fra arbeidsplassen må være et alternativ. Regelverket må ikke kunne benyttes som et innsparingstiltak ... innsparingstiltak for arbeidsgiver. Det er viktig at regelverket ikke utfordrer arbeidstakeres lønns – og arbeidsvilkår...

  Artikkel Aktuelt 23. mars 2022
 25. Utnytt data smart – en sky av muligheter for økt fiskevelferd

  av ny teknologi, forvaltningsstøtte og regelverksutvikling. Gismervik har også en Mastergrad i Mattrygghet ... velferd er sentralt, forvaltningsstøtte og regelverksutvikling. Tørud har tidligere praksis fra fiskehelsetjeneste...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 23. nov. 2018