Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
passivhus fra NAL

Tema: Bygg

Kurs i passivhus

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 4. mai 2012 Streaming

To foredrag om passivhus med anbefalinger og byggetekniske løsninger

Torsdag 3.mai ble det avholdt et kurs i «Passivhus – prosjektering og utførelse» i regi av NAL Akademiet og FBA (Faggruppen for bygg og anlegg).

To av foredragene kan du se her som videoopptak:
Kritiske detaljer, overganger og komponenter.
Hva må du passe på ved prosjektering og nyoppføring av passivhus? Hva er typiske bygge- og prosjekteringsfeil? Ferry Smits fra Rambøll Norge gir byggetekniske løsninger for passivhus.
I tillegg kan du se Anders Johan Almås fra Multiconsult snakke om:
Strategisk analyse for oppgradering.
Hva er viktige utfordringer og forutsetninger ved prosjektering og bygging av eksisterende bygg?

Foredragene er fulle av nyttig informasjon. Vi trekker frem en liste over anbefalinger fra Ferry Smits for alle som tegner passivhus:

 • Velg slanke veggkonstruksjoner. Det er billigere å isolere tak og gulv for å nå målet.
 • Plasser vegger langt ute fra dekket, gjerne utenfor dekket. Reduser kuldebroer.
 • Bæresystem innenfor yttervegg.
 • Reduser antall sjikt i veggkonstruksjoner. Jo enklere, jo rimeligere.
 • U-verdi av dører og porter <0,8 er vanskelig å oppnå, må kompenseres.
 • U-verdi av isolerglass øker om glasset ikke står loddrett. Overlys gir høy U-verdi.
 • Bruk av TRP plater i tak kan gi utfordringer med detaljer og tetting.
 • Spesielt fokus på detaljer mot grunn og uoppvarmede rom.
 • Kan du tegne en kontinuerlig vindsperre og dampsperre? Får du ikke til på papir, får du heller ikke til i praksis

Passivhusstandard har blitt ytterligere aktualisert med klimameldingen som nylig ble lagt frem. Denne skjerper passivhuskravene i form av at målene flyttes fra 2020 til 2015. I 2020 er målsetningen nesten nullenerginivå.

 • Regjeringen vil:
 • Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere fastsette bestemmelser som definerer passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Beslutning om kravnivå gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen.
 • Innføre komponentkrav for eksisterende bygg og klargjøre for hvilke byggearbeider og komponenter disse kravene skal gjelde, blant annet ut fra en vurdering av energieffekter og kostnader.
 • Fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger og til grunnlast fram mot 2020. Dette skal blant annet kunne skje ved at Enova kan gi tilskudd til husholdninger.
 • Tar sikte på å utvide forbudet mot å installere kjel for fossilt brensel til grunnlast slik at det omfatter alle eksisterende bygg.
 • Sørge for at staten som byggherre og eiendomsbesitter er pådriver i arbeidet med energiomlegging og utfasing av fossile brensler i bygningsmassen.

Les også