Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Klima_plusshus 1000

Tema: Bygg

Hvorfor satse på passivhus når man har plusshus?

Tekst av Vibeke Mauritz-Hansen Publisert: 1. sep. 2014

Er det en dårlig ide å ha passivhus som minstekrav i Norge når mange i Europa satser på plusshus? Er dette unødvendig ressursbruk og sløsing med energi og tid?

Er det en dårlig ide å ha passivhus som minstekrav i Norge når mange i Europa satser på plusshus? Er dette unødvendig ressursbruk og sløsing med energi og tid?

Det er et ønske om at alle nybygg skal bygges som passivhus innen 2020. Passivhus er bygg som bruker lite energi til oppvarming ved å bruke såkalte passive tiltak som mer isolasjon, tettere vinduer og varmegjenvinning, men de er dessverre kjent for å ha dårlig fokus på inneklima og pustende materialer. Selv om passivhusteknologien har kommet langt de siste årene så finnes det andre og bedre måter å bygge hus på i dag. Aktivhus øker nivået som lavenergihus og ønsker å fokusere på bærekraftige konstruksjoner og pustende naturmaterialer, samt å kunne produsere like mye energi som det bruker selv, noen går til og med i overskudd som kjennetegner et plusshus.

Plusshus

Plusshus skal produsere mer strøm enn det bruker selv. Dette kan føre til at vi lettere kan øke det fornybare energinivået for Norge ved at til og med privatpersoner kan produsere sin egen energi. Overskuddet kan brukes videre til lagring eller til kraftverk. Så hva kan være grunnen til at man ikke går inn for å innføre et minimumskrav om å bygge plusshus istedenfor passivhus? Morgendagens håndverkere blir nå innlært i passivhuskonseptet, men blir ikke viderelært til å kunne bygge plusshus. Mye av opplæringen av passivhus kan viderebrukes i plusshus, så hvorfor ikke gå et skritt videre? Ved å tilføye en riktig kombinasjon av solcellepaneler, solfangere, varmepumper og eventuelt små vindturbiner kan få nybygg til å produsere langt mer energi enn de bruker selv. Overflødig energi kan enten lagres i batterier og brukes når det produseres mindre strøm, eller bli fraktet videre via et smart grid – smartnett som er koblet til et strømverk. Den fornybare energien kan kjøpes av strømverkene og brukes videre isteden for den strømmen som lages i dag. Dette er noe som bør tas tak i, og de ulike strømleverandørene har mye å lære fra bruken av smartnett i andre land i Europa.

Det er en investering å bygge lavenergihus og spesielt plusshus i forhold til et normalbygg. Kostnadene til et plusshus er spart inn igjen i løpet av 10-15 år og vedlikeholdskostnadene er minimale. Plusshus fungerer også i det klimaet vi har i Norge, og etter å ha bygget ulike typer plusshus, boliger og næringsbygg har det kommet frem at man kan produsere langt mer energi i et nordlig klima enn tidligere forventet.

Fokus på opplæring, videreutvikling av smartnett og støtte fra statlige aktører vil forhåpentligvis bringe Norge til nye høyder når det kommer til fornybar energi fra boligmarkedet. Ingen grunn til å vente med ”gratis” fornybar energi. Hvorfor ikke gå direkte på plusshus? Eller hva mener du?

 

Les også