Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
bilde av passivhus

Tema: Bygg

Hva er et passivhus?

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 26. nov. 2013 Streaming

Passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 % av normen for tradisjonelle boliger.

Passivhus (tysk: Passivhaus) er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 % av normen for tradisjonelle boliger.
I dag finnes det mer enn 40 000 passivhus rundt om i verden, hovedsakelig i Tyskland og Østerrike, men også Sverige har vært tidlig ute og har per i dag over 1000 ferdige prosjekter.
Konseptet omfatter både boliger, kontorbygg, skoler, barnehager, idrettshaller og sykehus.

Hvorfor passivhusnivå?
Bygningsenergidirektivet – energieffektivitet i bygninger,

 • Nye bygninger – nesten nullenergibygninger innen 2020
 • Offentlige bygninger må nå målet innen 2020

Stortingsmelding 21, norsk klimapolitikk.
Stortingsmelding 28, gode bygg for eit betre samfunn.

 • Krav om passivhusnivå i 2015.
 • – Hva med TEK15?
 • Krav om nesten nullenerginivå i 2020

Noen myter om passivhus
Det eksisterer endel spørsmål, usikkerhet og myter om passivhus. For eksempel:

 • Er det sunt å bo i et passivhus?
 • Kan vinduene åpnes?
 • Det blir alt for varmt om sommeren..
 • Det kan være helseskadelig å bo i et passivhus
 • Det er alt for dyrt å bygge..!
 • Vi har gratis ved, hvorfor bruke penger på dyre konstruksjoner?
 • Vi vil ikke ha et hus fullt av automatikk, hikkemikk og duppeditter.
 • Passivhus bruker mye mer strøm enn forutsatt

Er du som utbygger, prosjekterende eller entreprenør klar for «passivhusboom»?
Vet du nok om energidesign og er du oppdatert på endringene i NS3700?

I samarbeid med Arkitektbedriftene, EBA og NAL arrangerer Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) kurs i prosjektering av passivhus.
Målgruppen er arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre som er involvert i prosjekteringsfasen.

Du kan se de to første timene fra kurset som gikk 26. og 27. november 2013 nedenfor.
Instruktør for kurset var Bengt Gunnar Michalsen, BGM arkitekter AS.

Les også