Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
massivttre Harald Professner

Tema: Bygg

Høyhus i massivt tre – bærekraftig bølge

Tekst av Anne Grete Nordal Publisert: 13. jan. 2016

Massivt tre har mange fordelaktige egenskaper. Ikke minst ut fra et klimaregnskap er det å bygge i tre klart bedre enn betong. Byggenæringen er ansvarlig for 40% av CO

Å bygge høyhus i tre blir fortsatt sett på som en kuriositet av mange og noe for spesielt interesserte byggherrer, men under kurset «Lyd og brannprosjektering av trekonstruksjoner» i anledning Tekna-arrangementet Kursdagene i Trondheim i begynnelsen av januar ble det presentert prosjekter fra England, Finland og Østerrike som viser at mulighetene er store og at bruk av massivtre i bygg får stadig økende interesse og utbredelse.

Massivt tre og CO2-utslipp

Massivt tre har mange fordelaktige egenskaper. Ikke minst ut fra et klimaregnskap er det å bygge i tre klart bedre enn betong. Byggenæringen er ansvarlig for 40% av CO2-utslippene. Ved å bruke massivtre i stedet for betong kan karbonfotavtrykket halveres. Dette poengterte flere av foredragsholderne under kurset om lyd- og brannprosjektering av trekonstruksjoner. Blant dem var Andrew Waugh fra det Londonbaserte arkitektfirmaet Waugh Thistleton Architects. De tegnet sitt første leilighetsbygg i krysslaminert massiv tre (CLT) i 2003, og har etter hvert utviklet konseptet i stadig nye prosjekter. Waugh presenterte blant annet prosjektet Dalston Lane i London, et bygg med 121 leiligheter, som blir det største massivtre/CLT-prosjekt globalt i volum. Mer enn 3000 kubikkmeter tømmer brukes. Ifølge Andrew Waugh sparer og binder de 5000 tonn CO2-utslipp i forhold til om det skulle vært bygd i betong og stål. – Metoden er både raskere og enklere enn plass-støpt betong – omtrent som å bygge med legoklosser, sa Andrew Waugh. Mye arkitektur er hittil bundet av betong og det materialets muligheter – materialet tre kan gi nye og spennende muligheter. Firmaet gjør mye for å markedsføre CLT som byggemateriale, gjennom prosjekter i England, men også med bygg i andre land. – Brann er alltid et problem uansett hvilket materiale du bygger i. Brannfolk foretrekker massivt tre fordi de vet hvordan det brenner, mens de ikke vet når stål smelter, og betong bryter sammen, sa Andrew Waugh.

Tre + betong – industriell prefab

I Østerrike er det bygget et meget interessant 8 etasjes høyt bygg kalt LifeCycle Tower, tegnet av Architekten Herman Kaufmann ZT, der samvirkeløsninger for tre og betong brukes. Mye forskning og testing ble gjort i forkant av byggingen, blant annet på brann og lyd. Det er utviklet prototyper av bæresystem, dekker og sammenføyingsdetaljer som er satt i industriell produksjon. Bygget ble satt opp på bare 8 dager. – Kombinasjonen av tre og betong reduserer brann- og lydutfordringer, sa Harald Professner fra prosjektutvikler og entreprenør CREE, under sitt foredrag i Trondheim. En helt etasje i bygget er viet en utstilling av hvordan massivt tre kan brukes i høyhus. Å bruke prefabrikkerte tre/betongelementer reduserer vekt, gir mindre transport, enklere montasje og mindre CO2-utslipp. Ifølge Professner er CREE opptatt av at vi må tenke energieffektivitet og bygge smart, i hele livssyklusen for bygg – fra design, bygging, bruk, vedlikehold, drift og riving.

For bygging av høyhus i massiv tre er det særlig utfordringer knyttet til trinnlyd og brann. Den europeiske standarden Eurocode 5 Design of timber structures er under revisjon. De tekniske kravene varierer i dag fra land til land.
-Det kommer kanskje en bølge av slike massive høyhus i tre. Hvordan takler vi utfordringer knyttet til design og bygging av dem når regelverket er uklart, stilte brannrådgiver Dag Denstad fra det rådgivende ingeniørselskapet Rambøll spørsmål om. I dag blir rådgivere møtt med krav om dokumentasjon av blant annet brannsikkerhet, rømning, verdier, redning/slokking, men hvordan skal vi gjøre det uten et klart regelverk, spør han? Rambøll har brannprosjektert Moholt 50/50, et 9 etasjes studenthybelbygg i massivt tre som Studentskipnaden bygger i Trondheim.
Fra før har Norge verdens høyeste massive trehus med 14 etasjer. Det sto ferdig i Bergen sist høst.

Andrew Waugh
foto: Anne Grete Nordal

Høyt og bærekraftig: Under Kursdagene i Trondheim presenterte Andrew Waugh fra det Londonbaserte arkitektfirmaet Waugh Thistleton Architects hvordan firmaet jobber med krysslaminert tømmer/CLT som alternativt byggemateriale til betong i stadig flere prosjekter

Les mer om hva Tekna tilbyr av kurs og faglige nettverk innen området bygg og anlegg.

Les også