Grønne tak

Byggbloggen

Grønn overvannshåndtering

Tekst av Terje Olav Moen 10. okt. 2017 Streaming

Klimaendringer stiller krav til bedre overvannshåndtering. Se miniseminar om hvordan overvannshåndtering kan løses på en bærekraftig måte.

Mer overvann krever nye løsninger

Torsdag 19.oktober inviterer Tekna Bygg og anlegg til frokostmøte kl. 8.15 om grønn overvannshåndtering.

Kraftigere og oftere regn gir mer flom og overvann, noe vi nettopp har sett på Sørlandet. Det gir alvorlige konsekvenser for folk og lokalsamfunnet, og som koster millioner å reparere. Derfor må det framover planlegges for dette og det må gjøres tiltak for å minske effektene av store vannmengder. Store boligprosjekter og bygging av vei og jernbane reduserer grøntarealer og reduserer vannopptak i grunnen. På møtet presenterer NVE strategi og tiltak for klimatilpasning og vi får høre om effekter og løsninger for byplanlegging og enkeltprosjekter inklusiv noen aktuelle prosjekter. Se NVEs klimatilpasningsstrategi 2015-2019(PDF).

Selv om et allerede kreves at alle utbyggingsprosjekter skal ha egen plan for håndtering av overvann, spørs det om dette er nok. Bygger vi i dag ned for store grøntarealer på ett sted? Bygges det for tett og med for tette dekker til å sikre avrenning? Har vi løsninger for håndtering av mer vann på enkeltbygg, og er dagens byggemåter bærekraftig i et våtere klima? Hvis noe av dette er tilfelle, må det utvikles nye løsninger og naturen må gjøres bedre i stand til å klare større vannmengder. Noe om dette er beskrevet i Miljødirektoratets rapport om grønne tak.
At klimaendringer vil skje er vel ganske sikkert, spørsmålet er om vi får gjort nok til å minske effektene av det tidsnok!

I frokostmøtet får du se presentasjoner av:
Hege Hisdal, NVE,
Kim Paus, Asplan Viak
Hanne Wells, Standard Norge og
Jonas Vevatne, Statsbygg

Opptak av foredrag

Hege Hisdal, NVE
By-vassdrag og overvann 2017NVE191017 (PDF)

Kim Paus, Asplan Viak
Presentasjon – Overvannshåndtering som del av byplanleggingen (PDF)

Hanne Wells, Standard Norge
Grønne tak NS 3840 Tekna 2017_10_19 (PDF)

Jonas Vevatne, Statsbygg
Klimatilpasning i aktuelle prosjekter – Statsbygg – Vevatne (PDF)

Andre relevante lenker: Les om Statsbyggs grønne tak på Campus Ås

Er du Tekna-medlem, kan du gratis og uforpliktende bli med i fagnettverket Tekna Bygg og anlegg. Da får du informasjon om våre streaminger og faglige arrangementer.
Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av Tekna Bygg og anlegg.

Relaterte kurs og arrangementer