Gode boliger

Byggbloggen

Fremtidens bolig

Tekst av Tove Rodahl 14. mars 2019 Streaming

Fremtidens bolig. Hva gjør en bolig god? Tekna Bygg og anlegg inviterer til streaming av frokostmøte om fremtidens bolig.

En økende andel av verdens befolkning bor i byer. Urbaniseringen skjer overalt. FNs bærekraftsmål 11 sier at vi skal «gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige». Hvordan skaper vi fremtidens bolig?

Hvordan skal vi bygge fremtidens boliger og skape gode bomiljøer?

14. mars inviterte fagnettverket Tekna Bygg og anlegg til miniseminar om boliger for fremtiden. Vi fikk høre:

Katharina Bramslev:

Sverre Tiltnes

Cecilie Wille

Ole Wiig

Se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen bygg og anlegg – eller sjekk vårt videoarkiv fra byggarrangementer.

Mer om FNs bærekraftsmål

Les også

Relaterte kurs og arrangementer