Digital contruction 2

Byggbloggen

Effektivisering innen bygg og anlegg

Tekst av Tove Rodahl 18. okt. 2018 Streaming

Hvorfor sakker bygningsbransjen akterut i forhold til alle andre næringer når det gjelder effektivisering? Se opptak fra miniseminar!

Hvorfor sakker bygningsbransjen akterut i forhold til andre næringer?

Statistisk Sentralbyrå viser til at det har vært 10 % nedgang i produktiviteten i byggebransjen siden år 2000, mens resten av fastlandsnorge har hatt en vekst på 30%

Hva er årsaken til at BA-bransjen er blant «de dårligste i klassen» og hvordan kan vi snu det?

  • Er utfordringen manglende språkkunnskaper og kunnskaper om det norske regelverket?
  • Kan vi lære noe av olje og gass-sektoren?
  • Er det noen som tenker innovasjon og nye løsninger?

Tekna inviterte til frokostmøte rundt disse spørsmålene 18. oktober.
Vi fikk høre:
Nathalie Labonnote, SINTEF Byggforsk
Muligheter for effektivisering og kostnadsbesparing i bygg og anlegg-prosessen

Øystein Mejlænder-Larsen, Multiconsult
Hva kan bygg og anlegg lære av olje og gass sektoren?

Einar Gudmundsson, Catenda AS
Hvordan kan vi bidra til effektivisering av bygge-prosjekter?

Tobias Saltveit, AF-Gruppen
Innovasjon og nye løsninger i Bjørvika

Det var fagnettverket Tekna Bygg og anlegg som inviterte.

Se opptak fra flere arrangementer innen bygg og anlegg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer