bilde av brann i bygning

Byggbloggen

Brann og TEK 10

Tekst av Tor Børre Mosland 20. mars 2013 Streaming

Faggruppen for Bygg og Anlegg (FBA) holdt et 2-dagers kurs i «Plan- og bygningsloven – TEK 10», den 19.ende og 20.ende mars i år. Brannsikkerhet Ett av temaene til FBA-kurset, brannsikkerhet, ble videooverført og du kan se presentasjonen til Geir Drangsholt i to deler nedenfor. Sivilingeniør Geir Drangsholt fra TekØk rådgivning AS snakket om Forskrift …

Faggruppen for Bygg og Anlegg (FBA) holdt et 2-dagers kurs i «Plan- og bygningsloven – TEK 10»,
den 19.ende og 20.ende mars i år.

Brannsikkerhet
Ett av temaene til FBA-kurset, brannsikkerhet, ble videooverført og du kan se presentasjonen til Geir Drangsholt i to deler nedenfor.

Sivilingeniør Geir Drangsholt fra TekØk rådgivning AS snakket om Forskrift om teknisk krav til byggverk. Kap.11 – Sikkerhet ved brann. Det var stor interesse for denne presentasjonen, som ble sett direkte av omtrent 800 personer på nett.

Presentasjonen til Geir Drangsholt

Plan- og bygningsloven med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2010. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) er sentral. I TEK10 er det er innført en rekke nye tekniske krav til bygninger særlig med utgangspunkt i å øke tilgjengelighet gjennom universell utforming.

Universell utforming berører krav på følgende fagområder:
• Installasjoner/heis
• Inneklima
• Planløsning
Brannsikkerhet

Universell utforming har også medført at det stilles krav på helt nye områder. For eksempel TEK 10 § 11.11:
Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.
• Finnes det gode løsninger her?

Et annet eksempel på nye krav finnes i TEK 10 § 11-12:
Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner.
Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg.
• Hvilke krav stilles til disse anleggene?

Les mer om automatiske brannslokkeanlgegg hos opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer