Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
bilde av brann i bygning

Tema: Bygg

Brann og TEK 10

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 20. mars 2013 Streaming

Faggruppen for Bygg og Anlegg (FBA) holdt kurs i brannsikkerhet. Se opptak fra kurset.

Brannsikkerhet
Se presentasjonen til Geir Drangsholt i to deler nedenfor.

Sivilingeniør Geir Drangsholt fra TekØk rådgivning AS snakket om Forskrift om teknisk krav til byggverk. Kap.11 – Sikkerhet ved brann. Det var stor interesse for denne presentasjonen, som ble sett direkte av omtrent 800 personer på nett.

Plan- og bygningsloven med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2010. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) er sentral. I TEK10 er det er innført en rekke nye tekniske krav til bygninger særlig med utgangspunkt i å øke tilgjengelighet gjennom universell utforming.

Universell utforming berører krav på følgende fagområder:
• Installasjoner/heis
• Inneklima
• Planløsning
Brannsikkerhet

Universell utforming har også medført at det stilles krav på helt nye områder. For eksempel TEK 10 § 11.11:
Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.
• Finnes det gode løsninger her?

Et annet eksempel på nye krav finnes i TEK 10 § 11-12:
Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner.
Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg.
• Hvilke krav stilles til disse anleggene?

Les også