Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
HKN_9486Vedkamin-vannkappe

Tema: Bygg

Biobrensel

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 25. des. 2020

Varmekilder basert på biobrensel kan dekke både oppvarmingsbehov og varmt tappevann i passivhus. Utfordringen er lønnsomhet og avgitt effekt.

En rekke ulike oppvarmingsløsninger bruker biobrensel. Sentrale kjelsystemer kan fyres med ved, biopellets eller flis, og distribuere varme via et vannbåret system. Systemene kan også dekke deler av tappevannsbehovet. Lokale kaminer, ovner eller peisinnsatser kan bruke ved eller biopellets.

I større boligprosjekter kan det være aktuelt med en sentral, helautomatisk biopelletskjel som dekker energibehov for tappevanns‐ og romoppvarming. Slike anlegg må planlegges og dimensjoneres nøye, og de krever egen lagringsplass for brensel.

Biopelletskamin

Biopelletskamin er en egnet løsning i passivhus, siden de kan reguleres ned til en effekt på under 2 kW. Disse har også ofte termostatstyring, slik at de slår seg av og på etter varmebehovet. Biopelletskaminer kan ha et lager av biopellets som automatisk blir matet inn i kaminene.

Vedovner

De fleste vanlige vedovner passer dårlig i passivhus fordi de avgir for mye varme i forhold til varmebehovet, men det utvikles nå  ovner med lav avgitt effekt tilpasset passivhus.

Kombinasjon av sol- og bioløsning

Vedovner med vannkappe kobles til en akkumulatortank. Slik kan varmen fra ovnen brukes til tappevann og romoppvarming, og det hindrer at for mye varme avgis til rommet.

Kombinert med solfangeranlegg er dette gunstig: Et slik anlegg vil fungere optimalt med vedovn som varmekilde vinterstid, mens solfangerne dekker store deler av varmebehovet til tappevann i de varmeste periodene.

Henvisninger:

Les også